Itä-Suomen yliopisto osallistuu ainutlaatuiseen materiaalien kierrätyksen tutkimusohjelmaan

Itä-Suomen yliopisto on mukana Tekesin rahoittamassa materiaalien arvovirtoihin keskittyvässä tutkimusohjelmassa. CLEEN Oy:n käynnistämä materiaalien arvovirrat -tutkimusohjelma (ARVI) on ensimmäinen materiaalin kierrätyksen poikkiteollinen tutkimusohjelma Suomessa.

ARVI-tutkimusohjelman tavoitteena on yli kaksinkertaistaa suomalaisten kierrätysalan yritysten liikevaihto vuoteen 2020 mennessä ja auttaa yrityksiä vastaamaan vientihaasteisiin. Ohjelma mahdollistaa ainutlaatuisen ja pitkäjänteisen materiaalitehokkuuden tutkimusyhteistyön teollisuuden ja tutkimuslaitosten välillä.

Tutkimusohjelmassa hyödynnetään Itä-Suomen yliopiston osaamista muun muassa muovien kierrätykseen liittyvien terveys- ja ympäristöriskien arvioinnissa. Itä-Suomen yliopistosta tutkimusohjelmaan osallistuvat ympäristötieteen laitoksen sisäilman ja työhygienian tutkimusryhmä sekä ympäristöinformatiikan tutkimusryhmä. Tekesin rahoittamassa poikkitieteellisessä hankkeessa on mukana keskeisiä suomalaisen kierrätysliiketoiminnan yrityksiä ja laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto.

Tähtäimessä 20 prosentin vuosittainen kasvu kierrätysliiketoiminnassa

Tutkimusohjelman tavoitteena on mahdollistaa 20 prosentin vuosittainen kierrätysliiketoiminnan kasvu kierrätysalan yrityksille Suomessa ja siten yli kaksinkertaistaa niiden liikevaihto vuoteen 2020 mennessä. Kasvu tulee pääasiallisesti vientiliiketoiminnasta kuten muovien, yhdyskunta- ja metallijätteen, sähkö- ja elektroniikkaromun ja tuhkien kierrättämisestä sekä uusien kierrätysteknologioiden ja liiketoimintamallien kaupallistamisesta.

Luonnonvarojen hupeneminen edellyttää siirtymistä radikaalisti tehokkaampaan materiaalien uudelleenkäyttöön. ARVI-tutkimusohjelman tavoitteena on lisätä ymmärrystä materiaalien kierrätykseen liittyvistä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista sekä kehittää tietotaitoa materiaalien talteenottoon. Nelivuotisessa ohjelmassa syvennytään erilaisten toimintaympäristöjen vaatimuksiin maailmanlaajuisesti.

Itä-Suomen yliopiston sisäilman ja työhygienian tutkimusryhmässä tutkitaan muovien kierrätykseen liittyviä terveys- ja ympäristöriskejä. Tutkimuksen tavoitteena on löytää uusia ja kuluttajaturvallisia käyttökohteita kierrätetyille muovilaaduille ja siten lisätä muoviraaka-aineiden talteenottoa. Ympäristöinformatiikan tutkimusryhmä tutkii ja kehittää menetelmiä materiaalivirtojen monitorointiin ja mallintamiseen. Näiden menetelmien avulla edistetään materiaalivirtojen kestävää ja turvallista kierrätystä.

Ohjelmakonsortioon osallistuu Itä-Suomen yliopiston lisäksi kymmenen tutkimus- ja julkisorganisaatiota sekä 18 yritystä.

Lisätietoja:

Pertti Pasanen, tutkimusjohtaja, sisäilman ja työhygienian tutkimusryhmä, ympäristötieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto, pertti.pasanen@uef.fi, p. +358 50 400 6200

Samuel Hartikainen, vastuullinen tutkija, sisäilman ja työhygienian tutkimusryhmä, ympäristötieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto, samuel.hartikainen@uef.fi, p. +358 40 355 3808

Harri Niska, tutkimuspäällikkö, ympäristöinformatiikan tutkimusryhmä, ympäristötieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto, harri.niska@uef.fi, p. +358 44 265 1291

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa