Itä-Suomen yliopisto palkitsi nuoria tutkijoita

Filosofian tohtori Minna Hiltunen, filosofian tohtori Henna Martiskainen, teologian tohtori Jaakko Olkinuora ja hallintotieteiden tohtori Sasu Tyni ovat saaneet Itä-Suomen yliopiston vuoden 2016 nuoren tutkijan palkinnon. Rehtori Jukka Mönkkönen ja akateeminen rehtori Jaakko Puhakka valitsivat jokaisesta tiedekunnasta yhden palkittavan professorien esitysten perusteella. Palkinto myönnetään nuoremman tutkijan uravaiheen päätteeksi valmistuneesta erinomaisesta väitöskirjasta. Palkinnonsaajat julkistettiin yliopiston Flooran päivän juhlassa 17. toukokuuta.

Bysanttilaiset hymnit valaisevat teologista ajattelua

Filosofisen tiedekunnan nuoren tutkijan palkinnon sai teologian tohtori Jaakko Olkinuora, joka selvitti väitöstutkimuksessaan, miten retoriikka on bysanttilaisessa hymnografiassa valjastettu teologisen ajattelun instrumentiksi.

Bysanttilainen liturginen runous eli hymnografia on vähän tutkittu kirjallisuusmuoto. Erityisen väitöskirjasta tekee se, että tutkimus perustuu liturgisten tekstien käsikirjoituksiin 1000–1600-luvuilta. Väitöskirja sisältää myös runsaasti aiemmin julkaisematonta kreikankielistä hymnografiaa Olkinuoran itse 1000–1100-lukujen käsikirjoituksista laatimina moderneina editioina sekä englanninkielisinä käännöksinä. Tutkimuksen tärkeintä antia on uusien tutkimusmenetelmien soveltaminen ortodoksisen kirkon jumalanpalveluksissa käytettyihin kirjallisuusmuotoihin. Hymnografiaa tarkastellaan intermediaalisuuden käsitteen näkökulmasta. Olkinuora analysoi paitsi bysanttilaisten sävellyksien asemaa hymnitekstien tulkinnassa, myös ikonimaalauksen ja hymnografian välisiä suhteita. Palkintoperusteissa Olkinuoraa kuvaillaan innovatiiviseksi ja kansainväliseksi nuoreksi tutkijaksi, jolla on huikea kielitaito aina klassisesta kreikasta ja nykykreikasta tärkeimpiin länsimaisiin kieliin. Hän toimii aktiivisesti myös kirkkomusiikin alueella.

Järvien ravintoverkot tuottavat korkealaatuista kalaravintoa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa nuoren tutkijan palkinto myönnettiin filosofian tohtori Minna Hiltuselle, joka selvitti väitöskirjassaan hyödyllisten rasvahappojen kertymistä muikkuun. Tulokset tuovat hyvin esiin Suomen suurten järvien potentiaalin tuottaa erinomaista kalaravintoa ihmisille. Hiltusen tutkimuksissa korostuu erityisesti, miten järvien ravintoverkkojen alemmat tasot, kasviplanktonin ja eläinplanktonin koostumus vaikuttavat muikun rasvahappokoostumukseen ja siten myös kalojen laatuun ihmisten ravintona.

Hiltusen tieteellisesti merkittävä väitöskirja valmistui alle neljässä vuodessa ja osajulkaisut ilmestyivät keskeisissä ekologian ja limnologian julkaisusarjoissa. Lahjakkaaksi ja kansainvälisesti suuntautuneeksi tutkijaksi kuvailtu Hiltunen on kiinnostunut laajasti alaan liittyvistä ilmiöistä ja on suorittanut esimerkiksi ympäristöoikeuden opintoja. Jatko-opintojensa aikana hän myös opiskeli meribiologiaa ja teki tutkimusta Washingtonin yliopistossa.

Geneettiset riskitekijät vaikuttavat yhdessä Alzheimerin taudin kehittymiseen

Terveystieteiden tiedekunnassa nuoren tutkijan palkinnon sai filosofian tohtori Henna Martiskainen, jonka väitöstutkimus osoitti, miten Alzheimerin taudin geneettiset riskitekijät vaikuttavat yhdessä tautiin liittyviin solutason muutoksiin aivokudoksessa. Monipuolisin ja ajankohtaisin menetelmin toteutettu tutkimus tuotti runsaasti uutta tietoa geneettisistä riskitekijöistä ja niiden solutason vaikutusmekanismeista taudin synnyssä, ja osajulkaisut ilmestyivät korkeatasoisissa alan lehdissä. Väitöskirjan tulokset voivat tulevaisuudessa edesauttaa uudenlaisten diagnostisten menetelmien, biologisten merkkiaineiden ja hoitokeinojen kehittämistyötä.

Martiskaista kuvaillaan innostuneeksi ja poikkeuksellisen lahjakkaaksi nuoreksi tutkijaksi, joka hankki myös henkilökohtaista tutkimusrahoitusta alle neljässä vuodessa valmistuneelle väitöskirjalleen. Väitöskirjan jälkeen hän on laajentanut näkökulmaansa post doc -tutkijana Alzheimerin taudin ja tyypin 2 diabeteksen yhteisiin mekanismeihin.

Laaja tutkimus vankeinhoidon vaikuttavuudesta

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa nuoren tutkijan palkinnon sai hallintotieteiden tohtori Sasu Tyni väitöskirjatutkimuksestaan, joka käsitteli uusintarikollisuutta ja vankeinhoidon vaikuttavuutta. Rikosseuraamuslaitoksen erityisasiantuntijana työskentelevän Tynin väitöstutkimus selvitti vankitietojärjestelmän perusteella yli 56 000 vangin uusintarikollisuutta ja siihen liittyviä tekijöitä. Väitöskirjan ansiona nähdäänkin laaja tutkimusaineisto ja tutkimuksen monipuoliset tilastolliset menetelmät. Tutkimus testasi muun muassa, millä tavoin vankeusaikana suoritetut ohjelmat, kuten Cognitive Skills ja seksuaalirikollisille tarkoitettu STOP-ohjelma, ovat vaikuttaneet. Tutkimus loi lisäksi ennustemallin, joka on mahdollista liittää Rikosseuraamuslaitoksen valmisteilla olevaan tietojärjestelmään (ROTI).

Tynin aktiivinen panos suomalaiseen vankeinhoidon vaikuttavuustutkimuksiin on jatkunut väitöstutkimuksen jälkeen niin omina julkaistuina tutkimuksina kuin aktiivisena tutkimusaineistojen tuottajana muille tutkijoille. Tynin vankitietojärjestelmän käyttämisen osaaminen on tuottanut Suomessa kymmeniä tutkimuksia eri koulutustasoille kanditöistä väitöskirjoihin sekä ammattikorkeakoulusta yliopistotasolle ja tutkimuslaitoksiin.

Lisätietoja:

Rehtori Jukka Mönkkönen, p. 040 728 8057

Akateeminen rehtori Jaakko Puhakka, p. 029 445 8018

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa