Itä-Suomen yliopistolle kansainvälinen translationaalisen lääketieteen tohtoriohjelma

Itä-Suomen yliopisto on saanut merkittävän EU-rahoituksen uudelle kansainväliselle translationaalisen lääketieteen tohtoriohjelmalle. Terveystieteiden tiedekunnassa vuoden 2018 alussa käynnistyvän GenomMed-tohtoriohjelman tutkimus kohdistuu erityisesti sydän-, verisuoni- ja metabolisten sairauksien sekä aivosairauksien genomiikkaan ja molekyylitason mekanismeihin. Tutkijakoulutuksessa painottuu monitieteisyys, yritysyhteistyö ja tutkimustulosten soveltaminen uusiksi ratkaisuiksi potilaiden hoitoon. Hankkeen budjetti on 2,5 miljoonaa euroa, josta EU:n Horisontti 2020 -ohjelman MSCA COFUND-rahoitus kattaa puolet. Tohtoriohjelmaan valitaan kansainvälisistä hakijoista 12 opiskelijaa. Haku alkaa toukokuussa.

GenomMed-tohtoriohjelma (Genomics and Mechanisms in Translational Medicine Doctoral Programme) on ensimmäinen MSCA COFUND -rahoituksen saanut ohjelma, jonka kaikki koulutuspaikat ovat Itä-Suomen yliopistossa. – Terveystieteiden tiedekunnalle se tarjoaa hienon mahdollisuuden saada lahjakkaita jatko-opiskelijoita ja vahvistaa tutkimuksen korkeaa tasoa ja kansainvälisyyttä. Ohjelma vauhdittaa myös tutkimusalueiden välistä yhteistyötä, toteaa ohjelman johtaja, professori Mikko Hiltunen.

Sydän- ja verisuonitaudit, diabetes ja neurologiset sairaudet ovat väestön ikääntyessä kasvava, maailmanlaajuinen haaste. GenomMed-tohtoriohjelman keskeinen tavoite on kouluttaa osaajia, joilla on valmiudet kehittää tutkimustulosten pohjalta uusia ratkaisuja näiden sairauksien ehkäisyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon.

Ohjelmaan valitut jatko-opiskelijat sijoittuvat Kuopion kampuksella tutkimusryhmiin, jotka edustavat Itä-Suomen yliopiston strategisia kansainvälisen huipputason tutkimusalueita sekä modernin genomiikan, molekyylibiologian ja bioinformatiikan menetelmäosaamista. Tutkimuskohteina ovat Alzheimerin taudin molekyyligenetiikka, bioinformatiikka, biolääketieteelliset MRI-tekniikat, diabetes ja sydäntaudit, epilepsiatutkimus, geenien ja ruokavalion molekyylitason vuorovaikutukset, hermostoa rappeuttavien sairauksien molekyylitason mekanismit, molekulaarinen fysiologia, molekulaarinen lääketiede, neuroinflammaatio, solustressiin liittyvä geenien ilmentymisen säätely sekä sydän- ja verisuonitautien genomiikka. Yhteistyökumppaneina on yrityksiä ja kansainvälisiä tutkimusryhmiä, joissa vierailu on osa tutkijakoulutusta.

Lisätietoja:

Professori Mikko Hiltunen, p. 0403552014, mikko.hiltunen (a) uef.fi

GenomMed-tohtoriohjelman verkkosivut: http://www.uef.fi/en/web/genommed

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa