Itä-Suomen yliopistolta kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Itä-Suomen yliopisto on antanut yhteiskuntasitoumuksen, jolla se sitoutuu osaltaan toteuttamaan kansallisia kestävän kehityksen tavoitteita. Sitoumus edellyttää myös konkreettisia, mitattavia toimenpiteitä kestävän kehityksen edistämiseksi.

Itä-Suomen yliopiston toimintakulttuuri perustuu kestävän kehityksen ja yhdenvertaisten hyvinvointimahdollisuuksien edistämiseen. Yliopiston strategiassa kestävä kehitys sisältyy sekä tutkimukseen, koulutukseen, yhteiskunnalliseen palvelutehtävään että johtamiseen.

Kaikkiin yliopiston koulutusohjelmiin pyritään sisällyttämään kestävään kehitykseen liittyvää opetusta, ja tämän tavoitteen toteutumista myös seurataan tiedekunnittain. Opettajankoulutuksessa opettajan pedagogisissa opinnoissa on vuodesta 2015 alkaen kaikille tuleville luokan- ja aineenopettajille sekä erityisopettajille pakollinen opintojakso ”Kasvatus kestävään tulevaisuuteen”. Kaikissa tiedekunnissa on myös kestävään kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen liittyvää tutkimusta. Yliopiston kirjastossa helpotetaan tiedonhakua kestävästä kehityksestä lisäämällä siihen liittyviä asiasanoja väitöskirjoihin ja kirjaston kokoelmiin hankittuun painettuun aineistoon.

Kestävän kehityksen edistämistä tukevat osaltaan yliopiston kestävän kehityksen toimenpideohjelma, ympäristöohjelma, laatu- ja kestävän kehityksen auditoinnit sekä mukanaolo Reilu kauppa- ja Green Office -järjestelmissä.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on uudenlainen tapa edistää kestävää kehitystä Suomessa. Kestävän kehityksen toimikunnan vuonna 2013 julkaisemassa yhteiskuntasitoumuksessa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tuleville sukupolville. Eri organisaatiot, yritykset ja yksityiset henkilöt voivat antaa omat toimenpidesitoumuksensa yhteiskuntasitoumuksen yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi. Yhteiskuntasitoumus ja sitä tukevat eri toimijoiden toimenpidesitoumukset julkaistaan Sitoumus2050.fi -verkkosivuilla. Kestävän kehityksen toimikunta, pääsihteeristö ja asiantuntijapaneeli seuraavat ja tukevat sitoumuksia ja niiden edistymistä.

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntasitoumus:

http://sitoumus2050.fi/fi/sitoumus/it%C3%A4-suomen-yliopiston-yhteiskuntasitoumus

Lisätietoja:

Laatupäällikkö Sirpa Suntioinen, Itä-Suomen yliopisto, p. 044 716 2142, sirpa.suntioinen (at) uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa