Itä-Suomen yliopiston neurotutkijoille EU:n JPND-rahoitusta hermoston rappeumatautien tutkimukseen

EU:n JPND-ohjelmahanke on myöntänyt Suomen Akatemian päätöksellä JPND-CO-FUND-rahoitusta kansainvälisiin Alzheimerin taudin tutkimusyhteistyöhankkeisiin professori Jari Koistinahon, apulaisprofessori Tarja Malmin ja professori Mikko Hiltusen tutkimusryhmille vuosiksi 2016–2018. Rahoitetut hankkeet keskittyvät kantasoluihin perustuvien Alzheimerin taudin tutkimusmallien kehittämiseen sekä vielä tuntemattomien Alzheimerin taudin riskigeenien tunnistamiseen yhteistyössä keskeisten eurooppalaisten tutkimusryhmien kanssa. Kansainväliseen arvioon lähetettiin 175 hakemusta, joista 12,5 prosenttia sai rahoitusta.

Euroopan Unionin yhteisen ohjelmasuunnittelun ohjelmahanke hermoston rappeutumissairauksista (Joint Programme – Neurodegerative Disease Research, JPND) on innovatiivinen yhteistutkimusaloite, jolla pyritään ratkaisemaan hermoston rappeutumissairauksista aiheutuvia lisääntyviä haasteita. Tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen vaikuttavuutta lisäämällä yhteistyötä käynnissä olevien kansallisten ohjelmien pohjalta sekä tunnistaa yhteisiä tavoitteita, jotka hyötyisivät yhteistoimista. Ohjelman tutkimusstrategia linjaa, miten eurooppalaista tutkimusta voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää kyseisten sairauksien ehkäisemisessä, diagnosoinnissa ja paremman hoidon ja potilashuollon turvaamisessa.

Uudet Alzheimerin taudin kantasolu- ja eläinmallit -hankkeessa Alzheimer-potilaiden ihosoluja uudelleenohjelmoidaan kantasoluiksi, joista kehitetään erilaisia aivosolumalleja. Niistä muun muassa kasvatetaan tutkimusmaljalla pienoisaivoja, joita voidaan tutkia koe-eläimillä. Kantasoluja ja pienoisaivoja valmistetaan sekä Alzheimerin taudin perinnöllistä muotoa sairastavista että henkilöistä, jotka sairastavat Alzheimerin taudin sporadista muotoa ja kantavat taudin geneettisiä riskitekijöitä. Uusilla malleilla voidaan selvittää Alzheimerin taudin syntymekanismeja ja tunnistaa uusia hoitostrategioita sekä varhaiseen diagnostiikkaan sopivia merkkiaineita. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,9 miljoonaa euroa. Itä-Suomen yliopistosta hankkeeseen osallistuvat professori Jari Koistinahon ja apulaisprofessori Tarja Malmin tutkimusryhmät, joiden osuus budjetista on noin 640 000 euroa. Hanketta koordinoi Jari Koistinaho, ja se on ainoa suomalaisten koordinoima JPND-hanke.    

Alzheimerin taudin puuttuvien geneettisten tekijöiden identifiointi eurooppalaista DNA-pankkia hyödyntäen (EADB) -hankkeessa kasvatetaan geneettisiin tutkimuksiin tarkoitettujen Alzheimerin taudin potilasnäytteiden määrää Euroopassa noin 31 000 DNA-näytteeseen. EADB-tutkimuskonsortio koostuu kahdeksasta eurooppalaisesta tutkimusryhmästä, jotka ovat viime vuosina osallistuneet keskeisesti Alzheimerin taudin uusien geneettisten riskitekijöiden löytämiseen. EADB-tutkimushankkeessa myös kerätään Euroopan laajin lievästä kognitiivisestä heikentymästä (MCI) kärsivien henkilöiden DNA-näyteaineisto, jota hyödynnetään uusien MCI-riskigeenien tunnistamisessa. Tutkittavasta noin 9000 MCI-henkilön aineistosta on jo olemassa tutkimustietoa, joka valaisee MCI:n etenemistä Alzheimerin taudiksi, erilaisia neuropsykologisia mittauksia, aivo-selkäydinnestelöydöksiä sekä aivokuvantamistuloksia. Tutkittavia aineistoja käytetään sekä koko genomin kattaviin että kohdennettuihin geenitutkimuksiin uusien riskitekijöiden tunnistamiseksi Alzheimerin tautia sairastavilla ja MCI:stä kärsivillä. Geneettisten riskitekijöiden tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää uusien hoitostrategioiden kehittämiseksi ja testaamiseksi hermoston rappeutumissairauksissa. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2,6 miljoonaa euroa. Itä-Suomen yliopistosta hankkeeseen osallistuu professori Mikko Hiltusen tutkimusryhmä, jonka osuus budjetista on noin 390 000 euroa.

Rahoitetut hankkeet: http://www.neurodegenerationresearch.eu/2015/10/jpcofund-call-results/

Lisätietoja:

Professori Mikko Hiltunen, p. 040-3552014, mikko.hiltunen (at) uef.fi
Itä-Suomen yliopisto, biolääketieteen yksikkö, Kuopio

Professori Jari Koistinaho, p. 040-3552427, jari.koistinaho (at) uef.fi
Itä-Suomen yliopisto, A.I. Virtanen -instituutti, Kuopio

Apulaisprofessori Tarja Malm, p. 044-3319754, tarja.malm (at) uef.fi
Itä-Suomen yliopisto, A.I. Virtanen -instituutti, Kuopio

  

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa