Käyttäjät tyytyväisiä sähköiseen reseptiin

Apteekin asiakkaat kokevat sähköisessä reseptissä olevan enemmän etuja kuin ongelmia, käy ilmi äskettäin julkaistusta Itä-Suomen yliopiston kyselytutkimuksesta. Sähköisen reseptin käyttöön liittyviä etuja kirjasi 86 prosenttia ja ongelmia 23 prosenttia vastanneista.

48 prosenttia etuja kirjanneista koki, että sähköinen resepti on helpottanut apteekkiasiointia, koska lääkkeet voi hakea Kela-kortilla tai henkilöllisyystodistuksella milloin vain ja mistä tahansa apteekista. On helppoa, kun reseptejä ei tarvitse pitää mukana ja lääkkeet voi hakea ilman ennakkosuunnittelua.

39 prosenttia vastanneista piti etuna reseptien säilyttämisen vaivattomuutta. Reseptejä ei tarvitse enää säilyttää kotona, vaan ne ovat aina tallessa keskitetyssä tietokannassa. Reseptit eivät häviä eikä niitä tarvitse etsiä.

11 prosenttia oli sitä mieltä, että omien reseptitietojen ja kokonaislääkityksen hallinta on helppoa, koska ne näkyvät sähköiseen reseptiin liittyvässä Omakanta-verkkopalvelussa. Sähköisen reseptin eduksi koettiin myös paperittomuus.

Sähköisen reseptin eduista apteekkiasioinnin vaivattomuus korostui erityisesti naisten ja paperittomuus miesten vastauksissa. Nuoret mainitsivat eduiksi reseptin säilyttämisen ja apteekkiasioinnin vaivattomuuden yleisemmin kuin iäkkäämmät.

Sähköiseen reseptiin liittyviä ongelmia kokeneista 56 prosenttia ilmoitti, että sähköinen resepti on hankaloittanut omien reseptitietojen seurantaa, koska omia reseptitietoja voi tarkistaa vain Omakannasta tai apteekista. Omakannasta seuraaminen on ongelmallista niille, joilla ei ole tietokonetta tai internetiä. Lisäksi aina ei ole mahdollista käyttää tietokonetta tai internetiä, tai pankkitunnukset eivät ole mukana. Osa vastaajista ei tiennyt Omakanta-palvelusta tai ei halunnut käyttää sitä.

Muita koettuja ongelmia olivat reseptien uudistamisen hankaluus ja järjestelmän käyttökatkokset. Vastausten perusteella reseptien uudistamispyynnöt eivät aina ohjaudu oikeaan paikkaan tai ohjautuvat väärälle lääkärille. Sähkökatkokset ja järjestelmän käyttökatkokset puolestaan voivat kokonaan estää lääkkeiden sähköisen määräämisen ja toimittamisen. Tämä voi aiheuttaa odottelua ja turhia apteekkikäyntejä.

Apteekin asiakkaiden kokemat edut ovat pääosin niitä, joita sähköisellä reseptillä oletettiin olevan. Vaikeus pysyä ajan tasalla omasta lääkityksestään on riski lääkitysturvallisuudelle. Apteekissa ja terveydenhuollon toimipisteissä tulisi tunnistaa ne asiakkaat, jotka tarvitsevat apua reseptitietojensa seuraamiseen. Reseptitietojen seuraamiseen tulisi kehittää vaihtoehtoisia keinoja Omakannan rinnalle

Tutkimus tehtiin 18 apteekissa eri puolilla Suomea syksyllä 2015. Apteekit jakoivat yhteensä 2913 kyselylomaketta täysi-ikäisille asiakkaille, jotka hakivat lääkkeitä sähköisellä reseptillä itselleen. Kyselyyn vastasi 1288 asiakasta eli 44 prosenttia kyselyn saaneista. Vastausprosentti on tavanomainen menetelmällä, jolla muistutuskyselyä ei voida lähettää. Sähköiseen reseptiin liittyviä etuja ja ongelmia kysyttiin avoimella kysymyksellä. Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella meneillään olevaa FePPro-projektia (Finnish ePrescription Project), jossa tutkitaan sähköisen reseptin käyttöönototon vaikutuksia lääkkeen määräämiseen, toimittamiseen ja lääkitysturvallisuuteen. Tutkimusta rahoittaa Kela.

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Johanna Timonen, puh. 040 8393153 ja e-mail:johanna.timonen@uef.fi

Professori Riitta Ahonen, puh. 050 3637902 ja e-mail: riitta.ahonen@uef.fi

Tutkimusartikkeli: Sääskilahti M, Ahonen R, Lämsä E, Timonen J: Sähköisen reseptin edut ja ongelmat-kyselytutkimus apteekkien asiakkaille. DOSIS 32 (2):129-141, 2016

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa