Kestävyyskunnosta huolehtiminen on hyväksi aivoille

Äskettäin julkaistun kuopiolaistutkimuksen mukaan parempi kestävyyskunto on yhteydessä suurempaan aivojen harmaan aineen kokonaistilavuuteen miehillä, joilla on kohonnut muistisairauden riski. Naisilla vastaavaa yhteyttä ei havaittu. Aivojen harmaalla aineella on keskeinen rooli muun muassa muistin toiminnassa, päätöksenteossa ja asioiden suunnittelussa sekä liikkumisen säätelyssä. Tutkimuksen tulokset julkaistiin Age and Ageing -lehdessä.

Tutkittavana oli 68 noin 70-vuotiasta miestä ja naista. Tutkimuksessa kestävyyskunnon mittarina käytettiin polkupyöräergometrilla mitattua maksimaalista hapenottokykyä. Aivojen tilavuutta mitattiin rakenteellisella magneettikuvauksella. Kestävyyskunnon yhteyttä tarkasteltiin kaikkiaan kahdeksan eri aivorakenteen tilavuuteen. Näistä kestävyyskunto oli yhteydessä aivokuoren harmaan aineen tilavuuteen sekä harmaan aineen kokonaistilavuuteen miehillä. Yhteys säilyi myös sen jälkeen, kun keskeiset sekoittavat tekijät eli ikä, koulutus, tyypin 2 diabetes, systolinen verenpaine ja kokonaiskolesteroli otettiin huomioon. Vastaavia yhteyksiä ei kuitenkaan havaittu naisilla. Kestävyyskunto ei myöskään ollut yhteydessä muiden aivorakenteiden tilavuuteen kummallakaan sukupuolella.

– Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kestävyyskunnosta huolehtiminen saattaa olla erityisen hyödyllistä ikääntyvien miesten aivoterveyden kannalta. Tutkittavien määrä oli kuitenkin suhteellisen pieni, joten löydökset pitää varmistaa isommissa tutkimusaineistoissa, toteaa artikkelin ensimmäinen kirjoittaja, tutkija Heikki Pentikäinen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta.

Liikunnalla on suuri määrä tunnettuja terveysvaikutuksia ja käytännössä jokainen voi parantaa omaa kestävyyskuntoaan aerobista liikuntaa lisäämällä. Kestävyyskunnon yhteydet aivojen rakenteisiin ja toimintoihin tunnetaan silti vielä puutteellisesti. Nyt julkaistu tutkimus tuotti uutta tietoa kestävyyskunnon merkityksestä aivoterveydelle ja antoi viitteitä siitä, että kestävyyskunnon yhteys aivorakenteisiin voi olla erilainen miehillä ja naisilla.

Tutkimus oli osa laajaa väestöpohjaista FINGER-tutkimusta, joka selvittää, voidaanko monipuolisella elintapaohjelmalla ehkäistä muisti- ja ajattelutoimintojen heikkenemistä ikääntyvillä. FINGER-tutkimusaineisto kerättiin vuosina 2009–2013 kuudella eri paikkakunnalla: Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Seinäjoella, Turussa ja Vantaalla. Tutkimuksessa ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Itä-Suomen, Helsingin ja Oulun yliopistot.

Lisätietoja:

Terveystieteiden maisteri, väitöskirjatutkija Heikki Pentikäinen, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos, puh. 050 329 9134, heikki.pentikainen@uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Heikki Pentikäinen, Tiia Ngandu, Yawu Liu, Kai Savonen, Pirjo Komulainen, Merja Hallikainen, Miia Kivipelto, Rainer Rauramaa, Hilkka Soininen. Cardiorespiratory fitness and brain volumes in men and women in the FINGER study. Age Ageing. 2017 Jan 6. doi: 10.1093/ageing/afw191. [Julkaistu verkossa].

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa