Kunnallisalan kehittämissäätiöltä rahoitusta sote-organisaatioiden maineen tutkimiseen

Kunnallisalan kehittämissäätiö rahoittaa 60 000 eurolla Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen tutkimushanketta, jossa selvitetään sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden mainetta. Hankkeessa tutkitaan niitä kriittisiä tekijöitä ja tapahtumia, jotka vaarantavat sote-organisaatioiden imagoa.

Tutkimuksessa hyödynnetään kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumatietovarantoa. Yli 50 eri terveydenhuollon julkista ja yksityistä organisaatiota on antanut luvan aineistojensa tutkimuskäyttöön. Aineistosta tarkastellaan erilaisia hoidon tarpeen arviointiin sekä suulliseen ja kirjalliseen viestintään liittyviä vaaratilanteita. Niiden pohjalta selvitetään, millainen on sote-organisaatioiden imago sekä mitkä eri tekijät vaikuttavat sen syntyyn.

Toistaiseksi asuinkunta on määrittänyt terveyspalvelujen kysyntää ja tarjontaa julkisessa terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki sallii kuitenkin laajetessaan asiakkaille entistä suuremman vapauden valita hoitopaikkansa. Onkin todennäköistä, että jatkossa kansalaiset valitsevat palvelujen tuottajansa myös hyvän maineen ja laadun perusteella, joten tutkimuksessa saadaan valinnanvapautta korostavalle sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukselle keskeistä tietoa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden maine -tutkimushankkeen toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon tutkimusryhmä ja Turun yliopiston johtamisen ja yrittäjyyden laitos. Hankkeen vastuullinen johtaja on professori Kaija Saranto Itä-Suomen yliopistosta.

Lisätietoja: professori Kaija Saranto, puh. 050 565 0040, kaija.saranto(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa