Kutsu medialle: Lastenpsykiatrian asiantuntijat jalkautuvat Pohjois-Savon kuntiin

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja kehittävä eCAP-hanke ja KYSin lastenpsykiatrian klinikka ovat toteuttaneet Pohjois-Savossa kuntakierroksen, jonka viimeisinä kohteina ovat Kuopio 15. elokuuta ja Suonenjoki 17. elokuuta. Vierailuilla keskustellaan muun muassa sote-uudistuksen merkityksestä lastenpsykiatrialle, klinikan uusista toimintamuodoista, lähetekäytännöistä sekä eCAP-hankkeessa kehitettävistä toimintamalleista erikoissairaanhoidon ja perustason yhteistyön edistämiseksi. Tarkoituksena on myös kuulla perusterveydenhuollon ja kuntien toimijoiden näkemyksiä lasten mielenterveyspalveluista.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita mukaan lastenpsykiatrian vierailulle maanantaina 15. elokuuta klo 13-15 Kuopioon Savotalolle (Tulliportinkatu 17 B, 3.krs, huone 331) sekä keskiviikkona 17. elokuuta Suonenjoen terveysasemalle (Sairaalapolku 6, hallituksen kokoushuone). Vierailulla ovat mukana muiden muassa lastenpsykiatrian klinikan ylilääkäri, professori Kirsti Kumpulainen, osastonylilääkäri Kaarina Kemppinen sekä eCAP-hankkeen projektipäällikkö Kirsi Bykachev Itä-Suomen yliopistosta.

Kevään ja kesän aikana kuntakierros on tehty jo Iisalmeen, Varkauteen, Siilinjärvelle, Pielavedelle, Lapinlahdelle, Juankoskelle ja Leppävirralle.

Kansainvälisen eHealth Services for Child and Adolescent Psychiatry (eCAP) -hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen laadun ja saatavuuden parantaminen Pohjois-Savossa ja muualla pohjoisen periferian alueilla. Informaatioteknologiaa hyödyntämällä hankkeessa kehitetään konsultaatiota ja työnohjausta, sekä lisätään mielenterveyden ongelmista kärsivien lasten parissa työskentelevien tahojen moniammatillista yhteistyötä ja osaamista.

Uusia sähköisiä ratkaisuja KYSin lastenpsykiatrialle

Osana eCAP-hanketta KYSin lastenpsykiatrian klinikka ottaa vuoden 2016 aikana käyttöön uusia sähköisiä etäsovelluksia ja toimintamalleja, joiden avulla pyritään sote-uudistuksen ajatusten mukaisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiiviimpään yhteistoimintaan ja moniammatilliseen yhdessä tekemiseen lapsen eduksi. Tavoitteena on varhaisempi psyykkisiin ongelmiin puuttuminen, lasten mielenterveyspalvelujen saatavuuden lisääminen lasten kehitysympäristöissä sekä erikoissairaanhoidon resurssien järkevä käyttö.

Hankkeessa kehitettävän sähköisen varausjärjestelmän avulla esimerkiksi kouluterveydenhoitajat, lastenneuvolan terveydenhoitajat ja terveyskeskuslääkärit voivat varata helposti konsultaatio- ja työnohjausaikoja lastenpsykiatrian asiantuntijoille ja moniammatilliselle asiantuntijatiimille. Konsultointi tapahtuu sujuvasti selainpohjaisen, ammattilaiskäyttöön suunnitellun videoneuvottelujärjestelmän avulla. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisissä konsultaatioissa hyödynnetään myös sähköisiä lomakkeita lapsen tilanteen kartoittamiseksi.

Northern Periphery and Arctic 2014-2020 (NPA) –ohjelmasta rahoitettavaa eCAP-hanketta hallinnoi Pohjois-Norjan yliopistosairaala. Muut kansainväliset partnerit ovat Aberdeenin yliopisto Skotlannista sekä Luulajan teknillinen yliopisto Ruotsista. Suomesta mukana ovat Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos ja lääketieteen laitoksen lastenpsykiatrian oppiaine, Kuopion yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian klinikka sekä Kuopion kaupungin Alavan sairaalakoulu. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle kansallisen vastinrahoituksen. Pohjois-Savossa hankkeen kohderyhmänä ovat alle 14-vuotiaiden lasten parissa työskentelevät perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaiset kaikissa Pohjois-Savon kunnissa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Kirsi Bykachev
kirsi.bykachev @ uef.fi
Puh. 050 363 4819

Professori Kerttu Tossavainen
Hoitotieteen laitos
kerttu.tossavainen @ uef.fi
Puh. 040 512 7291

Professori Kirsti Kumpulainen
Lääketieteen laitos, lastenpsykiatrian oppiaine
kirsti.kumpulainen @ uef.fi
Puh. 044 545 1652


Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa