Kutsu tiedotustilaisuuksiin 9. ja 10.6.: Rajojen tutkimuksen globaalit verkostot kohtaavat kesäkuussa Joensuussa ja Pietarissa

Itä-Suomen yliopisto järjestää 9.–13.6. rajatutkimuksen ensimmäisen maailmankonferenssin, joka kokoaa yhteen 450 tutkijaa 50 maasta. Globalisaation myötä rajojen muutos ja uudenlaiset rajanylittävän kanssakäymisen muodot ovat kasvavan kiinnostuksen kohteena eri puolilla maailmaa. Joensuussa ja Pietarissa järjestettävä kansainvälisen rajatutkimuksen seuran maailmankonferenssi yhdistää ensimmäistä kertaa eri maanosien rajatutkijoiden verkostot. Puhujina ovat alan kansainvälisesti tunnetuimmat tutkijat kuten rajatutkimuksen klassikoihin lukeutuva Oscar Martinez Arizonan yliopistosta Yhdysvalloista.

Ukrainan viimeaikaiset tapahtumat ovat nostaneet konferenssin teeman ”Kylmän sodan jälkeiset rajat: globaalit trendit ja alueelliset vastaukset” entistä ajankohtaisemmaksi. Ukrainan tilanne osoittaa, ettei kylmän sodan jälkeinen rajojen muutos pelkisty globalisaation ja Euroopan integraation edustamaan rajojen madaltumiseen. Vaikka globalisaatio vaikuttaa kaikkiin rajoihin, sillä on myös erilaisia rinnakkais- ja vastatendenssejä sekä alueellisia erityismuotoja. Konferenssi pyrkii löytämään uusia tapoja ymmärtää geopoliittisia, kansallisia ja alueellisia jakolinjoja, jotka nivoutuvat toisiinsa esimerkiksi Krimin kiistassa.

Konferenssissa käsitellään globaaleja talouden ja muuttoliikkeiden kysymyksiä. Tutkijat analysoivat Euroopan integraation ja EU:n rajoja koskevan politiikan vaikutuksia ja vastareaktioita, sekä perinteisten kansainvälisen politiikan muuttuvia asetelmia, kuten Aasian saarikiistoja ja Ukrainan tapahtumia. Keskeisiä aiheita ovat keskustelut rajojen kulttuurisesta tuottamisesta ja arkielämän vaikutuksista. Tarkasteltavina ovat esimerkiksi Afrikan rajojen kolonialismin jälkeinen perintö sekä raja-aitojen rakentamisen vaikutukset Yhdysvaltain ja Meksikon sekä Israelin ja Palestiinalaisalueiden välillä. Konferenssissa pohditaan myös sellaisten uudenlaisten yhteisöjen ja tilojen syntyä, jotka eivät ole sidoksissa kansallisiin maantieteellisiin rajalinjoihin. Näitä ovat esimerkiksi Internetin synnyttämä yhteisöllisyys tai suurkaupunkien uudenlaiset vähemmistökulttuurit ja vaihtoehtoiset elämänpiirit.

Konferenssin järjestelyistä vastaa rajatutkimuksen kansainvälinen järjestö Association for Borderlands Studies sekä Itä-Suomen yliopiston Venäjä- ja rajatutkimuskeskus VERA yhdessä Pietarin Eurooppalaisen yliopiston ja Riippumattoman sosiologisen tutkimuksen keskuksen kanssa.

Tiedotusvälineet ovat tervetulleita konferenssin tiedotustilaisuuksiin, jotka pidetään maanantaina 9.6. kello 10:45 ja tiistaina 10.6. kello 10:45 Karjalan tutkimuslaitoksen salissa AU104–AU105 (Aurora rakennus). Myös konferenssi on avoin tiedotusvälineille.

Maanantain 9.6. tilaisuuteen osallistuvat: Association for Borderlands Studies -seuran perustajajäsen ja entinen puheenjohtaja, Yhdysvaltojen ja Meksikon rajojen asiantuntija professori Oscar Martinez (Arizonan yliopisto, USA), raja-alueiden kulttuuria ja taidetta tutkinut professori Anne-Laure Amilhat Szary (UJF-Grenoble -yliopisto, Ranska), Suomen rajatutkimuksen uranuurtaja professori Anssi Paasi (Oulun yliopisto), Euroopan eri raja-alueita tutkineet professori Ilkka Liikanen (Itä-Suomen yliopisto) ja professori James Scott (Itä-Suomen yliopisto) sekä konferenssin järjestelykomitean vastaava YTT Jussi Laine (ABS/Itä-Suomen yliopisto).

Tiistain 10.6.2014 tiedotustilaisuuteen osallistuvat: Japanin rajakiistoja ja Euraasian rajoja tutkinut professori Akihiro Iwashita (Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaidon yliopisto, Japani), Afrikan rajojen tutkija professori Paul Nugent (Edinburghin yliopisto, Iso-Britannia), Venäjän ja Ukrainan rajaa tutkinut professori Vladimir Kolossov (Venäjän tiedeakatemian maantieteen instituutti, Moskova, Venäjä), USA:n ja Meksikon rajan väkivaltaisuutta ja sukupuolta tutkinut professori Kathleen Staudt (University of Texas El Paso, USA), sekä konferenssin järjestelykomitean vastaava YTT Jussi Laine (ABS/Itä-Suomen yliopisto).

Tiedotustilaisuuden kieliä ovat suomi ja englanti. Konferenssin kieli on englanti.

Konferenssin ohjelma löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: http://www.uef.fi/abs2014world


Lisätietoja:

Ilkka Liikanen, puh. 050 4394477, ilkka.liikanen(at)uef.fi; Jussi Laine, puh. 050 4338252, jussi.laine(at)uef.fi; Joni Virkkunen, puh. 0504424469, joni.virkkunen(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio