LUMA-keskus Suomen valtakunnallinen tehtävä käynnistyi

Vuoden 2017 alusta LUMA-keskus Suomi -verkoston, ja samalla myös Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen toimintakulttuuri on lähtenyt kehittymään Opetus- ja kulttuuriministeriön LUMA-keskus Suomi -verkostolle myöntämän vuosittaisen 700 000 euron rahoituksen ja valtakunnallisen tehtävän myötä. Valtakunnallista tehtävää koordinoi Helsingin yliopisto. Saadun tehtävän myötä LUMA-keskus Suomen toiminta muotoutuu entistä systemaattisempaan ja tavoitteellisempaan suuntaan.

Perusajatus innostaa ja kannustaa 3-19 -vuotiaita tyttöjä ja poikia matematiikan, luonnontieteiden, tietotekniikan ja teknologian opiskeluun ja harrastamiseen, sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen ei kuitenkaan muutu. Samoin LUMA-aineiden tulevat ja nykyiset opettajat ovat edelleen toiminnan keskiössä, ja heidän ammatillista osaamistaan kehitetään ehyenä jatkumona yhteistyön ja koulutusten avulla. Koulujen ja yliopistojen välinen yhteistyö korostuu muun muassa kansallisessa StarT-toimintamuodossa, joka on lanseerattu Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi. Kaikki Luma-keskukset ovat StarT:ssa mukana ja Itä-Suomen alueella toimintaa sponsoroi Abloy Oy. Noin neljäkymmentä oppimisyhteisöä on ilmoittautunut StarT:iin mukaan Itä-Suomen alueelta.

Tutkimuksen merkitystä nostetaan esiin LUMA-toiminnan perustana, ja kevään 2017 aikana LUMA-keskus Suomelle valmistuu tutkimusta ohjaava tutkimusohjelma, johon eri LUMA-keskukset osallistuvat toimintamuotojensa puitteissa. LUMA-toiminnan laadun ja vaikuttavuuden arviointiin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota laatimalla valtakunnallisen tehtävän tavoitteiden pohjalta toimintasuunnitelmat, ja arvioimalla niiden toteutumista vuosittain, samoin ulkoinen toiminnan arviointi toteutetaan tulossopimuskauden loppupuolella.

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus jatkaa LUMA-Suomi kehittämishankkeiden toteutusta ja toimintamallien levittämistoimintaa, sekä lisää yliopistojen ja koulujen välistä yhteistyötä StarT-toimintamallin kautta. Tiedeluokkatoimintaan on tulossa uusia koulutuksia, ja tutkimuksen ja kansavälisyyden suhteellisuutta osuutta toiminnassa kasvatetaan. Seuraamme myös Itä-Suomen yliopiston yleistä strategian kehittymistä ja mukautamme toimintaa sen mukaan.

Toimikauden 2017–2019 LUMA-keskus Suomen johtajana toimii professori Maija Aksela Helsingin yliopistosta ja johtokunnan puheenjohtajana dosentti Pekka Hirvonen Itä-Suomen yliopistosta. Johtokuntaan Itä-Suomen yliopiston varajäseneksi on nimetty apulaisprofessori Sari Havu-Nuutinen filosofisesta tiedekunnasta.

Lisätietoja: Dosentti Pekka Hirvonen, pekka.e.hirvonen@uef.fi, p. 029 445 3229

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa