Luonnollisilla vuorovaikutustilanteilla tärkeä rooli autismin tutkimuksessa

Sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys tulisi ottaa huomioon autismin kirjon henkilöiden katsekäyttäytymistä tutkittaessa, osoittaa uusi Itä-Suomen yliopiston ja University College London (UCL) Knowledge Labin tutkimus.

Epätyypillisen katsekäyttäytymisen on jo pitkään tiedetty olevan yhteydessä kommunikaation ja sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteisiin. Silmänliiketutkimusta käytetäänkin usein selvittämään katsekäyttäytymisen eroja autismin kirjon ja tyypillisesti kehittyvien henkilöiden välillä.

Suurin osa silmänliiketutkimuksesta tapahtuu laboratorioissa, joissa tutkittavat reagoivat tietokoneen näytölle ilmestyviin ärsykkeisiin. Silmänliikelasien myötä tutkimus on voinut siirtyä laboratorioita luonnollisempiin olosuhteisiin, mutta tästä huolimatta suurin osa tutkimuksesta keskittyy määrällisesti mitattaviin asioihin, kuten katseen kestoon tai sen kohdistumiseen tiettyyn kohteeseen. Pelkkä silmänliiketutkimus ei kuitenkaan riitä tuottamaan realistista kuvaa katseen roolista todellisessa elämässä.

Tohtorikoulutettava Katja Dindar Itä-Suomen yliopistosta kertoo, että silmänliiketutkimus ei tarjoa riittävän yksityiskohtaista tietoa hetki hetkeltä etenevissä vuorovaikutustilanteissa. Kysymykset, kuten miksi katse kohdistui tiettyyn asiaan tai mikä sen merkitys vuorovaikutustilanteessa oli, jäävät vaille vastausta.  

– Silmänliiketutkimusta on perinteisesti käytetty katsekäyttäytymisen määrälliseen mittaamiseen, mutta se ei kuvaa katseenkäyttöä osana luonnollisia vuorovaikutustilanteita – esimerkiksi sitä, mitä joku teki tai sanoi kohdistaessaan katseensa toiseen henkilöön. Tästä syystä on tärkeää silmänliiketutkimuksen lisäksi videoida sosiaaliset vuorovaikutustilanteet, jotta nämä yksityiskohdat voidaan tehdä näkyviksi. Katsekäyttäytymistä voidaan paremmin ymmärtää, kun hyödynnetään myös laadullisia tutkimusmenetelmiä, sanoo Katja Dindar.

Tutkimusryhmä laajensi pienimuotoisessa tutkimuksessaan perinteistä silmänliiketutkimusta hyödyntäen videota ja laadullisia vuorovaikutustutkimuksen menetelmiä, erityisesti keskustelunanalyyttistä otetta. Tutkijat keskittyivät hetkiin, jolloin autismin kirjon lapset kohdistivat katseensa muihin ihmisiin. Lisäksi tutkijat tarkastelivat, kuinka muut ihmiset reagoivat lasten katseisiin, mikä teki näkyväksi katseen merkityksen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

UCL Knowledge Labin tutkija Terhi Korkiakankaan mukaan autismin kirjon lapset osoittavat niin sosiaaliseen vuorovaikutukseen kuin kommunikaatioonkin liittyviä taitoja, kun heidän katsekäyttäytymistään tarkastellaan osana sosiaalista vuorovaikutusta luonnollisissa olosuhteissa. Tutkimusryhmän mukaan määrällisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien yhdistäminen olisikin jatkossa hyödyllistä autismin tutkimuksessa.

Lisätietoja:
Tohtorikoulutettava Katja Dindar, katja.dindar@uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Dindar, K., Korkiakangas, T., Laitila, A., & Kärnä, E. (2017). An interactional ‘live eye tracking’ study in autism spectrum disorder: Combining qualitative and quantitative approaches in the study of gaze. Qualitative Research in Psychology. http://dx.doi.org/10.1080/14780887.2017.1290174

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa