Luonnonvarojen käytön yhteensovittamisen menetelmiä kehittävälle SOVIKO-hankkeelle 250 000 euron rahoitus

Itä-Suomen yliopistossa käynnistyy helmikuun alusta tutkimushanke, jossa kehitetään uusia menetelmiä luonnonvarojen käytön yhteensovittamiseen. Maj ja Thor Nesslingin säätiö myönsi kaksivuotiselle (2017–18) hankkeelle 250 000 euron rahoituksen syksyn hakukierroksella. Hanketta johtaa ympäristökonfliktien ratkaisun professori Lasse Peltonen Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitokselta.

Sovittelu ja yhteishallinta ympäristöpäätöksenteossa – kokeilu- ja kehittämishanke luonnonvarojen käytön yhteensovittamisessa (SOVIKO) -hankkeessa on tavoitteena tuottaa uutta tietoa sovittelun ja yhteishallinnan menetelmien mahdollisuuksista suomalaisessa ympäristösuunnittelussa ja -päätöksenteossa. Hankkeessa kartoitetaan luonnonvarojen käyttöön liittyviä kipupisteitä ja etsitään uusia toimintamalleja erilaisten intressien yhteensovittamiseksi.

Monitieteisessä hankkeessa ympäristöoikeuden ja -politiikan tutkimuksen näkökulmat yhdistyvät käytännölliseen kehittämistyöhön. Hankkeessa tutkitaan luonnonvarojen yhteishallinnan malleja ja oikeudellisen sääntelyn, esimerkiksi erilaisten lupa- ja kaavoitusprosessien, suhdetta vapaaehtoisiin osallistumis- ja neuvotteluprosesseihin.

Koitajoen alue tutkimuskohteena

Tutkimuksen kohdealueena toimii Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen koordinoima luonnonvarojen käytön hankekokonaisuus Koitajoen alueella. Se on osa kansallista Life IP Freshabit -hanketta. Kohdealue sijaitsee kansainväliseen UNESCOn Ihminen ja biosfääri (MaB) -ohjelmaan kuuluvalla Pohjois-Karjalan biosfäärialueella, mikä kytkee sen osaksi kansainvälistä yhteistyötä.

SOVIKO-tutkimushankkeessa hyödynnetään toimintatutkimuksen menetelmiä, eli tutkijat ja hankkeeseen palkattava fasilitaattori osallistuvat menetelmien kehittämiseen ja vuorovaikutuksen rakentamiseen luonnonvaratoimijoiden – hallinnon, yritysten ja kansalaisten – kesken. Tuloksia hyödynnetään suoraan kohdealueella ympäristökiistojen ehkäisemiseen ja rakentavaan ratkaisuun, mutta ne ovat sovellettavissa laajemminkin luonnonvarojen hallinnan aloitteissa ja strategioissa. 

Lisätietoja:

Professori Lasse Peltonen, puh. 050 466 7204, lasse.peltonen(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa