Lupaavat tulokset biologisesta ohitusleikkauksesta sepelvaltimotautipotilailla

 Uusi sydämeen kohdennettu, yhteen hoitokertaan perustuva geenihoito osoittautui tuoreessa tutkimuksessa turvalliseksi sepelvaltimopotilaille. Hoito paransi hapenpuutteesta kärsivän sydänlihaksen verenkiertoa vielä vuoden kuluttua hoidosta.

Satunnaistettu, sokkoutettu, lumekontrolloitu faasi 1 -vaiheen tutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopiston A.I. Virtanen -instituutin, Kuopion yliopistollisen sairaalan Sydänkeskuksen ja Turun yliopistollisen sairaalan PET-keskuksen yhteistyönä osana Suomen Akatemian Kardiovaskulaaristen ja Metabolisten tautien huippuyksikön tutkimusohjelmaa.

Biologinen ohitusleikkaus perustuu geeninsiirtoon, jossa sydänlihakseen viedään verisuonten kasvua tehostava ihmisen oma luonnollinen kasvutekijä. Tutkimuksessa käytettiin ensimmäistä kertaa maailmassa uutta verisuonikasvutekijää, jolla on useita suotuisia vaikutuksia sydänlihaksen verenkiertoon. Tutkimuksessa kehitettiin lisäksi uusi tarkka geenin antotapa hapenpuutteesta kärsivän sydänlihaksen alueelle. Menetelmässä nivustaipeen verisuonten kautta viedään erikoiskatetri sydämen vasempaan kammioon, josta geeniliuos ruiskutetaan suoraan sydänlihakseen. Menetelmä vastaa toteutettavuudeltaan sepelvaltimoiden pallolaajennusta, joten se soveltuu hyvin myös iäkkäille potilaille ja potilaille, joille ei voida enää tehdä ohitusleikkausta tai muita vaativia kirurgisia tai valtimonsisäisiä operaatioita.

Biologinen ohitusleikkaus on kehitetty akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualan tutkimusryhmässä A.I. Virtanen-instituutissa. Kuopion yliopistollisen sairaalan Sydänkeskuksessa tutkimuksesta on vastannut professori Juha Hartikainen. Saavutetut tulokset ovat erittäin merkittävä edistysaskel uusien biologisten hoitojen kehittämisessä vaikeasta sepelvaltimotaudista kärsiville potilaille. Tutkimuksessa kyettiin myös tunnistamaan verikokeella mitattava biomarkkeri, jonka avulla voitaneen jatkossa tunnistaa ne potilaat, jotka todennäköisesti hyötyvät eniten uudesta hoitomuodosta.

Biologisen ohitusleikkauksen jatkotutkimuksille on saatu kuuden miljoonan euron apurahan Euroopan Unionilta, jonka turvin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa aloitetaan faasi 2 -vaiheen potilastutkimus vuoden 2018 alkupuolella. Tutkimukseen osallistuu lisäksi viisi muuta kardiologian klinikkaa Tanskasta, Englannista, Itävallasta, Espanjasta ja Puolasta. Monikeskustutkimus koordinoidaan Kuopion yliopistollisen sairaalan Sydänkeskuksesta ja testattava geenilääke valmistetaan Kuopiossa FinVector Therapies Oy: n puhdastiloissa.

Lisätietoja:

Akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala

seppo.ylaherttuala@uef.fi

Puh. 0403552075

A.I. Virtanen -instituutti, Itä-Suomen yliopisto

Sydänkeskus, Kuopion yliopistollinen sairaala

Professori Juha Hartikainen

juha.hartikainen@kuh.fi

Puh. 0447113945

Kliinisen lääketieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Sydänkeskus, Kuopion yliopistollinen sairaala

Viite: Hartikainen J, Hassinen I, Hedman A, Kivelä A, Saraste A, Knuuti J, Husso M, Mussalo H, Hedman M, Rissanen TT, Toivanen P, Heikura T, Witztum JL, Tsimikas S, Ylä-Herttuala S. Adenoviral intramyocardial VEGF-D∆N∆C gene transfer increases myocardial perfusion reserve in refractory angina patients. A phase I/IIa study with one year follow-up. European Heart Journal 2017; 0: 1-9. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx352 

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa