Maksasyöpään kehitetään täsmähoitoa

Itä-Suomen yliopiston ja Tübingenin Eberhard Karls -yliopiston tutkimuksessa on löydetty uusi molekyylitason mekanismi, jonka avulla voidaan estää yleisimmän maksasyövän, hepatosellulaarisen karsinooman, kasvua. Tutkimuksen tulokset julkaistiin Nature Medicine -lehdessä.

Tutkimuksessa havaittiin, että hiiren ja ihmisen maksasyöpä, jossa p53-proteiinin toiminta on häiriintynyt tai estynyt, on riippuvainen Aurorakinaasi A- eli Aurka- ja MYC-proteiinien välisestä vuorovaikutuksesta. Aurka-proteiinin häirintä tietynlaisella lääkeainemolekyylillä johtaa tämän vuorovaikutuksen estymiseen ja syöpäsolujen kuolemaan.

Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen PMC-tutkimusryhmä selvitti tutkimuksessa Aurka- ja MYC-proteiinien välisiä vuorovaikutuksia tietokoneavusteisen molekyylimallinnuksen avulla. Mallinnuksen avulla pystyttiin myös ymmärtämään, miksi vain tietyntyyppiset lääkeainemolekyylit estävät Aurka-MYC-vuorovaikutuksen, kun taas toisenlaiset lääkeainemolekyylit eivät vaikuta tähän vuorovaikutukseen lainkaan. Lisäksi mallinnuksen perusteella voitiin etukäteen ennustaa, estääkö tietty lääkeainemolekyyli Aurka-MYC-vuorovaikutuksen vai ei.

Edenneen maksasyövän hoitoon ei tällä hetkellä ole tehokkaita hoitovaihtoehtoja olemassa. Vaikuttamalla spesifisesti Aurka-proteiiniin voi olla mahdollista tehokkaasti estää p53-muutoksen omaavan maksasyövän kasvua. Tutkimuksen tuloksia voidaan siis hyödyntää tällaista maksasyöpää sairastavien potilaiden hoidossa.

Tämän mahdollisen maksasyövän lääkehoitokohteen löytymisen myötä on aloitettu uuden syöpälääkkeen kehitysprojekti Itä-Suomen yliopiston ja Tübingenin yliopiston välillä. Tutkimusyhteistyöhön on osallistunut myös useita muita yliopistoja ja tutkimuslaitoksia Saksasta ja Ranskasta.

Tutkimukseen saatiin Suomen Akatemian, EU:n ja Saksan tutkimussäätiön DFG:n rahoitusta.

PMC-tutkimusryhmä toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Ryhmä on maailmanlaajuisesti tunnustettu poikkitieteellinen lääkeainekemian ja tietokoneavusteisen lääkeainesuunnittelun osaaja. Tutkimus keskittyy erityisesti uusien syöpälääkkeiden ja antibioottien kehittämiseen, lääkeaineiden kohdentamiseen keskushermostoon sekä korkeatasoiseen analytiikkaan. 

Lisätietoja: Professori Antti Poso, Itä-Suomen yliopisto ja Tübingenin Eberhard Karls -yliopisto, p. 040-3552462, antti.poso (at) uef.fi

Katso video YouTubessa: Professori Antti Poso havainnollistaa, mihin kehitteillä olevan uuden syöpälääkkeen vaikutus perustuu. https://youtu.be/-LwSdK17_nU

Tutkimusartikkeli:

Daniel Dauch, Ramona Rudalska, Giacomo Cossa, Jean-Charles Nault, Tae-Won Kang, Torsten Wuestefeld, Anja Hohmeyer, Sandrine Imbeaud, Tetyana Yevsa, Lisa Hoenicke, Tatu Pantsar, Przemyslaw Bozko, Nisar P Malek, Thomas Longerich, Stefan Laufer, Antti Poso, Jessica Zucman-Rossi, Martin Eilers & Lars Zender. A MYC–aurora kinase A protein complex represents an actionable drug target in p53-altered liver cancer. Nature Medicine (2016). Published online 23 May 2016. doi:10.1038/nm.4107

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa