Monialkuaineanalyytiikkalaboratorio MAALi aloittaa toimintansa

Itä-Suomen yliopistossa käynnistyy MAALi-monialkuaineanalytiikkalaboratorion investointi- ja kehittämishankekokonaisuus.

Ympäristönäytteiden sekä teollisuusprosessien materiaalien ja sivuvirtojen alkuaineanalytiikka on keskeisessä roolissa arvioitaessa ympäristöpäästöjä ja niiden vaikutuksia, teollisten tuotteiden ja prosessien ominaisuuksia sekä teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksia. Ympäristöön päätyvät raskasmetallit ovat sekä ympäristöongelma, mutta myös hukkaan joutuva materiaaliresurssi, joka voi avata uusia kierrätystalouden liiketoimintamahdollisuuksia.

Nanopartikkeleita hyödynnetään nykyisin monissa eri käyttökohteissa, muun muassa vaatteissa, kosmetiikassa, elintarvikkeissa, pinnoitteissa ja polttoaineiden lisäaineina, sekä niitä päätyy enenevässä määrin myös ympäristöön. Korkeatasoinen ympäristö- ja materiaalitutkimus edellyttää kehittyneitä kemiallisia analyysimenetelmiä. Lisäksi Pohjois-Savon alueella on lukuisia yrityksiä, joilla on tarve selvittää erilaisten materiaalien kemiallisia ominaisuuksia (mm. metalli-, puunjalostus- ja elintarviketeollisuus, vedenpuhdistus).

Yksi monipuolisimmista ja tarkimmista tarkoitukseen soveltuvista analyysimenetelmistä on induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria (ICP-MS), jolla voidaan määrittää laajasti eri metalleja hyvin alhaisilla määritysrajoilla. Laitteistoon liitettävä nanomoduuli mahdollistaa myös nanopartikkeleiden analysoinnin. Näytteenkäsittelyä varten hankitaan mikroaaltodigestiolaite. Analytiikkaa täydennetään ionikromatografilla (IC), jolla voidaan määrittää näytteistä vesiliukoisia ioneja.

Laitteistot on hankittu ja laboratorion toiminta käynnistyy maaliskuussa 2017 kehittämishankkeella, jonka tavoitteena on käyttöönottaa hankitut ICP-MS-, mikroaaltodigestio- sekä IC-laitteistot epäorgaanisten analyysien kustannustehokkaaseen tuottoon. Uudenlaiset näytteet vaativat yleensä menetelmien optimointia ja pienillä koe-erillä testaamista. Hankkeessa kehitetään myös menetelmiä erilaisten näytteiden analyyseihin.

Hankekokonaisuus vahvistaa merkittävästi yliopiston analyysimahdollisuuksia, erityisesti harvinaisten maametallien (REE) osalta, lisäten myös kampusrajat ylittävää yhteistyötä. Tutkimuksen ja opetuksen tarpeiden lisäksi laitteisto mahdollistaa myös maakunnan yrityksille tarjottavan analyysipalvelun. Erityisesti se mahdollistaa muun muassa teollisuuden tarvitsemien REE-alkuaineiden nopean ja luotettavan analyysin nopeuttaen tutkimus- ja tuotekehitystä merkittävästi.

Hankekokonaisuuden strategisina tavoitteina on kehittää ympäristö- ja materiaalianalytiikan tutkimus- ja opetusympäristöä, sekä vahvistaa Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja materiaalitutkimuksen asemaa monipuolisen ja korkealaatuisen analytiikan toteuttajana. Rahoittajina hankkeissa toimivat Pohjois-Savon liiton Euroopan aluekehitysrahasto EAKR (päärahoittaja), Itä-Suomen yliopisto ja Savonia ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:

Arja Tervahauta, FT, koordinaattori, p. 040 355 3063, arja.tervahauta@uef.fi                    

Sirpa Peräniemi, FT, kemisti, p. 040 355 3241, sirpa.peraniemi@uef.fi

Hankkeen verkkosivut www.uef.fi/maali

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa