Oikeustieteellisiin todistusvalinta valintakokeen rinnalle

Vuonna 2019 oikeustieteelliselle alalle avataan todistusvalinta kaikissa alan suomenkielistä koulutusta antavissa koulutusyksiköissä eli Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistoissa. Lisätietoja oikeustieteellisen alan opiskelijavalinnoista on sivulla www.oikeustieteet.fi

Todistusvalinnalla valittavien opiskelijoiden alustavat määrät yliopistoittain:

Helsingin yliopisto (Helsinki, suomenkielinen): enintään 50 opiskelijaa
Lapin yliopisto: enintään 30 opiskelijaa
Turun yliopisto: enintään 30 opiskelijaa
Itä-Suomen yliopisto: enintään 10 opiskelijaa

Vuoden 2019 todistusvalinnassa käytettävä ylioppilastodistusten pisteytys julkaistaan viimeistään toukokuussa 2018. Todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat. Valintakokeella valitaan opiskelijoita vain valintakoepisteiden perusteella. Vuoden 2019 valinnasta alkaen opiskelijoita ei enää valita yhteispistekiintiöllä. Valittavien opiskelijoiden kokonaismäärä tulee pysymään suurinpiirtein ennallaan. 

Yhteinen valintakoe vuodesta 2018 alkaen

Vuonna 2018 oikeustieteellisellä alalla siirrytään valtakunnalliseen yhteisvalintaan suomenkielisten opiskelijoiden valinnassa. Valintakoe on yhteinen Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistoihin oikeustieteelliselle alalle hakeville. Ylioppilastutkinnon pisteytys on yhteinen kaikkiin hakukohteisiin. Hakija voi hakea samanaikaisesti jokaiseen neljään yliopistoon.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen vuosia 2017–2020 koskevissa tulossopimuksissa sovitulla tavalla oikeustieteellisen alan valintakoe on vuodesta 2018 alkaen sellainen, että se ei edellytä pitkää valmentautumista. Valintakoekirjat julkaistaan keskiviikkona 11.4 ja valintakoe järjestetään tiistaina 15.5. klo 12.00–17.00. Ohjeet valintakoekirjallisuuden tilaamiseen julkaistaan sivulla: www.oikeustieteet.fi

Valintakoetta kehitetään saatujen kokemusten perusteella oikeustieteellisen alan erityispiirteet ja työmarkkinoiden tarpeet huomioon ottaen alalle soveltuvuutta yhä paremmin mittaavaksi.
Opiskelijavalintoja kehitetään valtakunnallisessa yhteistyössä

Oikeustieteellisen alan opiskelijavalintoja kehitetään alan koulutusyksiköiden valtakunnallisessa yhteistyössä. Tavoitteena on, että valinnan kriteerit ovat valtakunnallisesti yhteneväisiä ja hyvissä ajoin hakijoiden tiedossa. Valintojen kehittämisen lähtökohta on, että oikeustieteelliselle alalle saadaan jatkossakin motivoituneita ja sitoutuneita opiskelijoita, joilla on hyvät opiskelutaidot.

Kehittämistyön perustana on ollut oikeustieteen alan opiskelijavalintojen uudistamistyöryhmän mietintö ”Yhteisvalinnalla oikeustieteeseen”

Kehittämistyössä on otettu oikeudellisesti ei-sitovana dokumenttina huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön 17.8.2017 julkaisema muistio ”Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisen toimenpiteet 2017–2020” ottaen huomioon se, että yliopistolain (558/2009) 36 §:n 3 momentin mukaan ”Yliopisto päättää opiskelijavalinnan perusteista” sekä se, että toimivalta päättää valintaperusteista on yliopistojen sisäisissä, oikeudellisesti velvoittavissa johtosäännöissä sitovalla tavalla osoitettu tiedekuntaneuvostoille.

Oikeustieteellinen ala on hakupaineala: vuonna 2017 hakijoita oli päävalinnassa 5720, joista valintakokeella valittiin 476. Valintakokeeseen osallistuneista 8,32 prosenttia tuli valituksi.

Itä-Suomen yliopistoon myös alanvaihtoväylä oikeustieteelliseen

Itä-Suomen yliopisto avaa jo kevään 2018 opiskelijavalinnoissa myös uuden alanvaihtoväylän oikeustieteelliselle alalle. Siirto-opiskelijana otetaan oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoja suorittamaan enintään 10 sellaista hakijaa, jotka ovat suorittaneet Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaisia oikeusnotaarin perus- ja aineopintoja vähintään 100 opintopistettä (op). Hakukelpoisia ovat opiskelijat, joilla on Itä-Suomen yliopistossa voimassa oleva opinto-oikeus alempaan korkeakoulututkintoon. Ks. alanvaihtoväylästä: http://www.uef.fi/-/ita-suomen-yliopisto-avaa-alanvaihtovaylan-oikeustieteelliseen

Lisätietoja:
Dekaani, professori Kimmo Nuotio, Helsingin yliopisto, puh.  029 4122013
Laitoksen johtaja, professori Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto, puh. 050 5751589
Dekaani, professori Soili Nystén-Haarala, Lapin yliopisto, puh. 040 484 4063
Dekaani, professori Jussi Tapani, Turun yliopisto, puh. 040 550 4103

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa