Optimoitua ruokaa ja tukea terveellisiin valintoihin

 Optimoituja aterioita varusmiehille

Uusi Tekesin rahoittama tutkimushanke kehittää uudenlaisia elintarvikeratkaisuja varusmiehille ja maasto-oloihin sekä keinoja terveellisten valintojen edistämiseksi joukkoruokailussa. Hankkeen aikana testataan optimoitujen tuotteiden käytettävyyttä ja vaikutusta suorituskykyyn ja palautumiseen varusmieskoulutuksessa. Tavoitteena on myös motivoida varusmiehiä terveellisiin ruokavalintoihin yhteisöllisyyden ja sosiaalisen median tuella.

– Nuoret miehet jäävät usein terveysviestinnän ulottumattomiin, joten varusmiesaikana on ainutlaatuinen tilaisuus tukea heidän ja heidän tulevien perheidensä hyvinvointia edistäviä valintoja. Näiden valintojen tukemiseksi tutkimuksessa hyödynnetään uudesta mittausteknologiasta ja uusista tuotteista saatavia testituloksia, toteaa tutkimuskokonaisuuden johtaja, dosentti Marjukka Kolehmainen Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä.

Minä valitsen ja ympäristö tukee -hankkeessa on mukana Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun, THL:n ja VTT:n tutkijoita ja yritysyhteistyökumppaneita. Tekes on myöntänyt vuosien 2016–2017 aikana toteutettavalle EAKR-hankkeelle rahoitusta Innovatiiviset kaupungit -ohjelmasta.

Henkilöstöravintola voi ohjata terveellisiin valintoihin

Henkilöstöravintolan lounasasiakkaat ovat hankkeen toinen keskeinen kohderyhmä. Tavoitteena on löytää keinoja kehittää joukkoruokailuympäristöä sellaiseksi, että se ohjaa asiakkaita tekemään terveellisiä ruokavalintoja. Kehittämiseen osallistuvat myös ruokailijat itse, sillä heidän valintoihinsa vaikuttavia tekijöitä selvitetään aidoissa ruokailutilanteissa hyödyntäen ääneen ajattelua, havainnointia, haastatteluja ja annosten kuvaamista.

– Tämä tutkimusasetelma on ainutlaatuinen. Keräämällä asiakkaiden hiljaista tietoa todellisissa arkitilanteissa saadaan selville monia ruokaan, ympäristöön ja henkilökohtaisiin tekijöihin liittyviä tekijöitä, toteaa tämän työpaketin vastuullinen johtaja, tutkijalehtori Anna-Maria Saarela Savonia-ammattikorkeakoulusta matkailu- ja ravitsemisalalta.

Pysyvien muutosten aikaansaaminen yksilön ruokavalintoihin ja syömiskäyttäytymiseen on haasteellista, vaikka se on usein välttämättömyys terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Joukkoruokailu henkilöstöravintolassa tai varusmiesaikana tarjoaa aidon ja kiinnostavan tutkimusympäristön, jossa voidaan selvittää valintoihin ja käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä saada aikaan muutoksia ruokailutottumuksissa.

Tutkimushankkeessa testatuille uudenlaisille elintarvike- ja koostamisratkaisuille ennakoidaan käyttötarvetta muuallakin kuin varusmiespalveluksessa. Hanke myös kartuttaa osaamista, tietoa ja työkaluja, joita voidaan hyödyntää yksilön terveyskäyttäytymisen tukemisessa ja palvelujärjestelmien kehittämisessä. Yrityksille ne tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Vuoden 2016 alussa käynnistyneessä tutkimuksessa on tehty ensimmäiset selvitykset henkilöstöravintoloissa ja kerätty asiakkaiden näkemyksiä. Puolustusvoimien kanssa on sovittu käytännön järjestelyistä ja suoritettu alustavat haastattelut syksyllä käynnistyvää varsinaista tutkimusosiota varten. Yritysyhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Leijona Catering, Mega Elektroniikka, Nokia Technologies ja HKScan Group.

Lisätietoja:

Itä-Suomen yliopisto, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Marjukka Kolehmainen, puh. +358 40 355 3617

Teknologian tutkimuskeskus VTT, Johanna Närväinen, puh. +358 40 674 7905

Savonia-ammattikorkeakoulu (AMK), Anna-Maria Saarela, puh. +358 44 785 5354

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Tiina Laatikainen, puh. +358 40 5496682 tai Susanna Raulio, puh. +358 29 524 8574

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa