Painehaavan ehkäisyyn uusi hoitosuositus

Hoitotyön Tutkimussäätiö on julkaissut 2. lokakuuta kansallisen suosituksen painehaavan ehkäisyyn ja tunnistamiseen aikuispotilaan hoitotyössä. Työryhmän puheenjohtajana toimi Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnunen.

Aiemmin makuuhaavaksi kutsuttu painehaava on paikallinen ihon ja/tai sen alla olevan kudoksen vaurio. Painehaavoja syntyy eri-ikäisille potilaille muun muassa akuutti- ja pitkäaikaishoidossa sekä avoterveydenhuollossa. Painehaavan syntyyn liittyy useita tekijöitä. Tärkeimpiä niistä ovat paine, kudosvenytys ja kitka, jotka usein yhdistyvät potilaan kyvyttömyyteen muuttaa itse asentoaan.

Painehaava aiheuttaa potilaalle kipua ja kärsimyksiä, heikentää toimintakykyä ja huonontaa elämänlaatua. Sen komplikaatioina voivat olla muun muassa haavainfektio, verenmyrkytys ja pahimmillaan kuolemanvaara. Painehaavan hoito on pitkäkestoista ja pidentää sairaalassaoloaikaa. Niiden kustannukset ovat myös korkeat.

Terveydenhuollossa yli puolet painehaavoista jää havaitsematta. Hoitotyön suosituksen käyttöönotto yhtenäistää painehaavan ehkäisyyn ja tunnistamiseen liittyviä hoitotyön interventioita näyttöön perustuviksi. Tavoitteena on lisätä niin hoitoalan ammattilaisten, opettajien ja opiskelijoiden kuin potilaiden ja omaisten tietoisuutta painehaavan ehkäisystä ja tunnistamisesta.

Tarkemmat tiedot suosituksen sisältöalueista löytyvät Hoitotyön Tutkimussäätiön verkkosivulta: http://www.hotus.fi/painehaavan-ehkaisy-ja-tunnistaminen-aikuispotilaan-hoitotyossa-1

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnunen, p. 040 355 3953, ulla-mari.kinnunen(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa