Pelillistämisellä uutta potkua matkailupalveluiden tuotekehitykseen ja asiakaskokemukseen

Itä-Suomen yliopistossa tehty selvitys osoitti, että matkailuyritykset käyttävät pelillisiä elementtejä palvelujen kehittämisessä vielä vähän. Yleisimmin pelillisyyttä käytetään elämyspalveluun sisältyvänä lisäpalveluna sekä jonkin verran myös markkinoinnissa. Selvityshankkeen loppuraportissa tarjotaan yrityksille työkalu, pelillistämispolku, jota seuraamalla yritys pystyy tunnistamaan kysymyksiä, joihin pitää vastata pelillisyysprojektin edetessä. Polussa esitellään myös pelillistämisen mahdollisuuksia elämysliiketoiminnalle.

Pelien mahdollisuuksia tuotekehityksessä ei ole vielä varsinaisesti tunnistettu eikä otettu aktiiviseen käyttöön. Asiantuntijat näkevät pelillisyyden tuotekehityksessä tavallisimmin keinona motivoida asiakasta tiedonkeruun yhteydessä, eikä itsenäisenä menetelmänä asiakkaan osallistamiseksi elämystuotteen kehittämissä. Pelillisyydellä on suuri potentiaali muokata tuotekehitystä sekä palvelukokemusta asiakkaita kiinnostavampaan suuntaan, mutta nämä mahdollisuudet alkavat vasta nyt realisoitua matkailuliiketoiminnassa.

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen hankkeessa selvitettiin matkailuyritysten halukkuutta ottaa asiakkaita mukaan matkailupalveluiden kehittämiseen. Erityisenä kiinnostuksen kohteena oli juuri pelillisyyden hyödyntäminen elämysmatkailupalvelujen kehittämisessä.

Hankkeessa selvitettiin, miten ja missä määrin pelillisyyttä käytetään tai voitaisiin käyttää matkailuyrityksissä siten, että asiakas osallistuu pelin avulla tuotteen kehittämiseen. Loppuraportissa esitellään lukuisia esimerkkejä siitä, miten pelillisyyttä on hyödynnetty matkailualalla markkinoinnissa ja varsinaisen tuotteen lisäpalveluna. Lisäksi raporttiin on koottu esimerkkejä muista asiakkaan osallistamisen menetelmistä matkailualalla. Raportista löytyvät myös linkit ja lähteet, jotka mahdollistavat lähemmän tutustumisen kuhunkin esimerkkiin.

Loppuraportti on vapaasti ladattavissa osoitteessa http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1721-8/

Hanke on saanut ESR-rahoitusta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta.

Lisätietoja: Juho Pesonen, puh. 040 184 2698, juho.pesonen(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa