Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta merkittävä rahoitus bioöljyanalytiikan kehittämiseen

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt Itä-Suomen yliopiston kemian laitokselle 469 700 euron rahoituksen bioöljyanalytiikan kehittämiseen. Bioöljytutkimuksen uusi aikakausi - infrastruktuurin kehittämishankkeessa kemian laitokselle hankitaan uusi ultrakorkean erotuskyvyn FTICR-massaspektrometri. Laitteisto koostuu korkean kentän suprajohtavasta magneetista sekä varsinaisesta spektrometriosasta. Hankkeessa päivitetään laitteiston spektrometriosa.

– Uusi spektrometri hyödyntää täysimääräisesti muutama vuosi sitten hankittua korkean kentän suprajohtavaa magneettia, toteaa hankkeen vastuullinen johtaja, professori Janne Jänis.

Hankittava laitteisto edustaa alan viimeisintä huipputeknologiaa. Se on ainoa laatuaan Suomessa ja vastaavan tasoisia laitteistoja on vain muutama Euroopassa. Laitteistoa tullaan käyttämään erityisesti puusta ja muusta biomassasta saatavien bioöljyjen sekä muiden monimutkaisten seosten analytiikkaan. Bioöljyjen kemiallisen koostumuksen tarkka tunteminen on avainasemassa niiden jatkojalostamiseksi esimerkiksi liikennepolttoaineiksi tai muiksi korkeamman jalostusasteen lopputuotteiksi.

– Uusi laitteisto vahvistaa merkittävästi yliopistomme kilpailukykyä erityisesti biotalouden alalla, toteaa Jänis.

Hankinnan kokonaiskustannus on 671 000 euroa, josta Pohjois-Karjalan maakuntaliiton osuus on merkittävin.

Lisätietoja: Professori Janne Jänis, p. 050 460 1057, janne.janis@uef.fi.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa