Pohjoisten metsien hoito ja metsätalous muuttuvassa ilmastossa - kansainvälisen kustantajan julkaisema kirja Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta

Itä-Suomen yliopistossa on tutkittu ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjoisten havumetsien kasvuun, kehitykseen ja hoitoon 1990-luvulta lähtien, muun muassa kenttäkokeiden ja metsäekosysteemin dynamiikkaa kuvaavien mallien avulla.

Näiden tutkimusten keskeiset tulokset on nyt koottu kansainvälisen kustantajan julkaisemaan kirjaan. Pohjoisella havumetsävyöhykkeellä, Suomi mukaan lukien, ilmastonmuutoksen oletetaan lisäävän merkittävästi ilman lämpötilaa ja osin myös sadantaa tämän vuosisadan aikana. Samanaikaisesti ilman hiilidioksidipitoisuus lisääntyy merkittävästi. Ilmastonmuutos lisää todennäköisesti boreaalisten metsien kasvua. Ilmastonmuutoksen vaikutukset kytkeytyvät monin tavoin metsien hoitoon ja käyttöön.

Kirjassa analysoidaan monipuolisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjoisten havumetsäekosysteemien dynamiikkaan, metsien kestävään hoitoon ja käyttöön sekä mahdollisuuksiin hillitä ilmastonmuutosta metsätaloudessa. Tässä suhteessa kirjan anti on uniikki.

Kellomäki, Seppo. 2017. Managing Boreal Forests in the Context of Climate Change – Impacts, Adaptation and Climate Change Mitigation. Taylor & Francis Group, CRC Press. Boca Raton, London and New York. 357 p. ISBN 9781498771269 (hardback), ISBN 9781498771276 (e-book).

Lisätietoja: Emeritus professori Seppo Kellomäki, seppo.kellomaki@uef.fi

http://www.taylorandfrancis.com

http://www.crcpress.com

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa