Professori Matti Turtiainen Euroopan finanssivalvonnan asiantuntijaryhmään

Professori Matti Turtiainen on valittu Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) markkinaosapuolten edustajista koostuvaan omaisuudenhoidon asiantuntijaryhmään 1.4.2017 alkaen. Toimikausi kestää kaksi vuotta.

ESMA:n tehtävänä on edistää EU:n arvopaperimarkkinoiden tehokasta ja yhdenmukaista sääntelyä ja valvontaa, asiakkaansuojaa, finanssimarkkinoiden eheyttä, avoimuutta ja tehokkuutta sekä tasapuolisia kilpailuolosuhteita. ESMA:n toimipaikka on Pariisissa.

Turtiainen toimii Itä-Suomen yliopistossa rahoitusmarkkinoiden ja rahoitusmarkkinoiden palvelujen professorina. Hän on myös yliopiston kauppatieteiden laitoksen johtaja.

Turtiainen on toiminut lisäksi Arvopaperivälittäjien yhdistyksessä ja Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksessä edunvalvontatehtävissä. Hän ollut jäsenenä ja varajäsenenä sijoittajien ja palveluntarjoajien välisiä erimielisyyksiä käsittelevässä Arvopaperilautakunnassa vuodesta 2005 lähtien. Lisäksi Turtiainen on osallistunut useisiin arvopaperimarkkina-alan lainsäädännön valmistelutehtäviin kuten parhaillaan käynnissä olevaan sijoitusrahastolain uudistamistyöryhmään.

Lisätietoja:

Matti Turtiainen, professori, kauppatieteiden laitoksen johtaja, p. 050 527 7015, matti.turtiainen(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa