Rehtori Jukka Mönkkönen yliopiston vuosijuhlassa: Tiedon ja tieteen merkitys korostuu epävakaassa maailmassa

Tiedolla ja tieteellä on yhä tärkeämpi tehtävä nykymaailmassa, jossa kansalaiset kokevat turvattomuutta sekä ennakoimattomuus ja poliittinen epävakaus kasvavat, painotti rehtori Jukka Mönkkönen puheessaan Itä-Suomen yliopiston 8. vuosipäiväjuhlassa torstaina 30. maaliskuuta.

– Tieteen edistäminen ja tietoon perustuvan koulutuksen kehittäminen ovat kiistatta hyvinvoinnin ja demokratian edellytyksiä. Hyvin koulutetut ja kriittiseen ajatteluun kykenevät kansalaiset ovat vastustuskykyisempiä populismille. Sen vuoksi tieteen ja koulutuksen uuttera puolustaminen on tämän päivän maailmassa aina vain tärkeämpää, Mönkkönen sanoi.

Suomi juhlii tänä vuonna 100-vuotista itsenäisyyttään. Mönkkönen muistutti, että usko koulutuksen ja sivistyksen voimaan on maassamme ollut aina vankkumaton, ja siihen tulee luottaa tulevaisuudessakin.

– Yliopistoilla tutkimuksen ja korkeimman opetuksen tuottajina on ollut keskeinen merkitys Suomen noustessa muutamassa vuosikymmenessä vähän kehittyneestä agraariyhteiskunnasta yhdeksi maailman johtavista tietoyhteiskunnista.

Itäsuomalainen yliopistotoiminta on edistänyt Suomen kehitystä noin puolet itsenäisyyden ajasta. Joensuun korkeakoulu aloitti toimintansa vuonna 1969 ja Kuopion korkeakoulu 1972. Kahden vuoden päästä vietetään siten Itä-Suomen yliopiston 50-vuotisjuhlia.

Avoimen tieteen edistäminen yliopistojen keskeiseksi tehtäväksi

Yliopistojen tulevaisuutta viitoittaa opetus- ja kulttuuriministeriön äskettäin käynnistämä korkeakoulujärjestelmän visiotyö, jonka tavoitteena on tuottaa vuoteen 2030 ulottuva tulevaisuuskuva laadukkaasta, vaikuttavasta ja kansainvälisesti kilpailukykyisestä suomalaisesta korkeakoulujärjestelmästä.

– Yksi suurimmista kysymyksistä visiotyössä on yliopistojen mahdollinen jako koulutus- ja tutkimusyliopistoihin. Onko jako mahdollinen, onko siinä järkeä ja mitä sen toteuttaminen vaatisi? Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia visiotyöstä, Mönkkönen arvioi.

Visiotyölle pohjaa antaa Suomen Akatemian viime syksynä laatima Tieteen tila -raportti, joka kiinnitti erityistä huomiota tieteen vaikuttavuuteen. Mönkkösen mukaan tutkimuksen vaikuttavuutta tulee jäsentää tieteen yhteiskunnallisten roolien näkökulmasta: tiede toimii niin maailman kuvan ja sivistyksen rakentajana sekä vaurauden ja hyvinvoinnin lähteenä kuin päätöksenteon perustana sekä käytäntöjen kehittäjänä.

– Avoin tiede ja innovaatiotoiminta antavat uusia mahdollisuuksia lisätä tieteen vaikuttavuutta. Avoimen tieteen edistäminen tuleekin nostaa yhdeksi yliopistojen keskeiseksi tehtäväksi, ja samalla elinkeinoelämän ja julkisten organisaatioiden on tultava pois siiloistaan ja avattava toimintansa avoimen innovaation hengessä, Mönkkönen sanoi.

Yliopistolaisia palkittiin vuosipäivänä

Itä-Suomen yliopiston vuosipäiväjuhlassa palkittiin Vuoden esimiehenä johtaja Lea Tuomainen koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatesta ja Vuoden työtoverina amanuenssi Minna Surakka humanistisesta osastosta.

Filosofian tohtori Maria Kok, farmasian tohtori Henri Leinonen, filosofian tohtori Andreas Norrman ja oikeustieteiden tohtori Niko Soininen saivat vuoden 2017 nuoren tutkijan palkinnon. Palkinto myönnetään nuoremman tutkijan uravaiheen päätteeksi valmistuneesta erinomaisesta väitöskirjasta.

Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen sai Vuoden alumni -tunnustuksen. Valinta Vuoden alumniksi on Itä-Suomen yliopiston kunnianosoitus ansioituneelle kasvatilleen.

Vuoden opiskelijoiksi Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta oli valinnut biolääketieteen opiskelija Hermina Jakupovicin Kuopion kampukselta, läntisen teologian opiskelija Ulla Kankaan Joensuun kampukselta ja luokanopettajaopiskelija Siru Sepän Savonlinnan kampukselta.

Työhyvinvointipalkinto myönnettiin yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitoksen tyke-työryhmälle, joka on aktiivisesti ja monipuolisesti kehittänyt työyhteisönsä työhyvinvointia.

Lisätietoja:

Jukka Mönkkönen, rehtori, Itä-Suomen yliopisto, p. 029 445 4000, jukka.monkkonen(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa