Runsaasti liikkuvat pojat lukevat ja laskevat paremmin kolmena ensimmäisenä kouluvuotena

Tuoreen tutkimuksen mukaan runsas liikunta tukee koulumenestystä kolmena ensimmäisenä kouluvuotena erityisesti pojilla. Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta ja ravitsemus- ja Jyväskylän yliopiston Alkuportaat-tutkimuksiin liittyvät tulokset julkaistiin tieteellisessä PLOS ONE -lehdessä.    

Tutkimuksessa tarkasteltiin 186 kuopiolaisen lapsen ensimmäisellä luokalla mitatun liikunnan ja fyysisesti passiivisen ajan yhteyksiä luku- ja laskutaitoon ensimmäisellä, toisella ja kolmannella luokalla. Erityisesti runsaampi välituntiliikunta sekä osallistuminen urheiluseuran harjoituksiin ensimmäisellä luokalla olivat yhteydessä parempaan lukutaitoon ja laskutaitoon kolmena ensimmäisenä kouluvuotena. Lisäksi enemmän liikkuvat pojat ja erityisesti pojat jotka liikkuivat runsaammin koulumatkoillaan, menestyivät paremmin lukutaitoa mittaavissa testeissä kuin vähän liikkuvat pojat.  Lukemiseen ja kirjoittamiseen vapaa-ajalla käytetty aika oli niin ikään yhteydessä parempaan luku- ja laskutaitoon erityisesti pojilla. Pojilla myös runsaampi tietokoneen käyttö ja videopelien pelaaminen oli yhteydessä parempiin matemaattisiin taitoihin.

Tytöillä liikunnan ja fyysisesti passiivisen ajan yhteydet luku- ja laskutaitoon olivat vähäisiä, varsinkin kun sekoittavat tekijät otettiin huomioon.

Tulosten perusteella välituntiliikunnalla ja urheiluharrastuksilla voi olla merkitystä lasten oppimistuloksille ja koulumenestykselle. Lisäksi pojilla kokonaisliikunta ja koulumatkaliikunta näyttäisivät olevan erityisen merkityksellistä koulumenestykselle.   Myös kohtuullinen tietokoneen käyttö voi tukea poikien matematiikkataitoja.

Linkki artikkeliin: http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0107031

Lisätietoja:

Eero A. Haapala, Terveystieteiden maisteri, Itä-Suomen yliopisto, Biolääketieteen yksikkö. puh. 040-725 4025

Timo A. Lakka, lääketieteellisen fysiologian professori, sisätautien erikoislääkäri, Itä-Suomen yliopisto, Biolääketieteen yksikkö, puh. 040-770 7329

Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus – The Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) Study:  http://www.uef.fi/fi/biolaaketiede/lasten-liikunta-ja-ravitsemus

Alkuportaat-tutkimus - The First Steps Study. https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/huippututkimus/alkuportaat

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa