Sähköinen resepti lisäsi lääkitysturvallisuutta apteekeissa – virheitä silti usein

Sähköinen resepti on parantanut lääkitysturvallisuutta apteekeissa, käy ilmi apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle tehdystä Itä-Suomen yliopiston kyselytutkimuksesta.

Enemmistö farmaseuteista ja proviisoreista oli sitä mieltä, että sähköinen resepti vähentää reseptiväärennöksiä ja virhetoimitusten riskiä sekä edistää potilaan kokonaislääkityksen parempaa hallintaa. Lisäksi vastaajien mielestä sähköinen resepti vähentää reseptin virheellistä tulkintaa sekä helpottaa päällekkäislääkitysten ja lääkkeiden yhteisvaikutusten havaitsemista apteekeissa.

Vaikka lääkitysturvallisuuden koettiin parantuneen monella eri osa-alueelle, vastaajat olivat sitä mieltä, että sähköisissä resepteissä esiintyy yleisesti virheitä ja epäselvyyksiä. Kolmannes vastaajista raportoi selvittelevänsä viikoittain sähköisissä resepteissä esiintyviä virheitä ja epäselvyyksiä kesken reseptintoimituksen. Joka viides vastaaja puolestaan ilmoitti selvittelevänsä niitä päivittäin. Vastaajien arvioiden mukaan yleisimmät virheet ja epäselvyydet olivat virheellinen lääkkeen kokonaismäärä (79 %), merkinnän puuttuminen poikkeavassa annosteluohjeessa tai käyttötarkoituksessa (69 %) ja epäselvä tai virheellinen annosteluohje (65 %). Väärä vahvuus (15 %) ja väärä lääkemuoto (14 %) olivat myös melko yleisiksi arvioituja ongelmia.

Sähköisissä resepteissä olevat virheet ja epäselvyydet voivat pitkittää asiakastilannetta apteekissa, aiheuttaa tyytymättömyyttä asiakkaissa sekä lisätä terveydenhuoltohenkilöstön työmäärää. Osa virheistä ja epäselvyyksistä voi myös vaarantaa lääkitysturvallisuuden.

Kyselytutkimus toteutettiin syksyllä 2014. Kyselylomake lähetettiin kolmannekselle apteekkien farmaseuttisesta henkilöstöstä eli 1004 farmaseutille ja 228 proviisorille. Otos poimittiin satunnaisotannalla alan järjestöjen jäsenrekistereistä. Kyselyyn vastasi 635 farmaseuttia eli 64 prosenttia kyselyn saaneista ja 143 proviisoria eli 65 prosenttia kyselyn saaneista.

Tutkimus on osa Kelan rahoittamaa, Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella meneillään olevaa kolmivuotista FePPro-tutkimusprojektia, jossa tutkitaan sähköisen reseptin käyttöönoton vaikutuksia lääkkeen määräämiseen, toimittamiseen ja lääkitysturvallisuuteen. Jatkossa tutkimusryhmä selvittää tarkemmin sähköisissä resepteissä olevien virheiden ja epäselvyyksien eli reseptipoikkeamien määrää ja laatua sekä niiden vaikutuksia lääkkeiden toimittamiseen ja lääkitysturvallisuuteen. Jatkotutkimus tehdään seurantatutkimuksena noin 60 apteekissa eri puolilla Suomea talvella 2017.

Sähköinen resepti on otettu Suomessa käyttöön sekä apteekeissa että julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa. Sen tavoitteena on sujuvoittaa lääkkeiden määräämistä ja toimittamista sekä parantaa potilas- ja lääkitysturvallisuutta. Vuonna 2015 sähköisten reseptien osuus kaikista toimitetuista resepteistä oli yli 90 prosenttia.

Alkuperäisartikkeli: Kauppinen H, Ahonen R, Timonen J: The impact of electronic prescriptions on medication safety in Finnish community pharmacies – a survey of pharmacists. International Journal of Medical Informatics 100: 56-62, 2017. doi 10.1016/j.ijmedinf.2017.01.014.

Lisätietoja:

Projektitutkija Hanna Kauppinen, puh. 040 355 3669

Yliopistotutkija Johanna Timonen, puh. 040 8393153

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa