Samat geenit vaikuttavat syntymäpainoon ja aikuisiän terveyteen

 Poikkeavaan syntymäpainoon on tuoreen tutkimuksen mukaan usein geneettinen syy. Samat geneettiset tekijät lisäävät myös riskiä sairastua aikuisiällä tyypin 2 diabetekseen tai sydän- ja verisuonitauteihin. Havainto voi avata uusia näkökulmia näiden sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Laajan kansainvälisen tutkimuksen tulokset julkaistiin arvostetussa Nature-lehdessä.

Tutkimuksessa yhdistettiin kaikkiaan 154 000 henkilön koko genomin analyysin tulokset. Tutkimukseen osallistui 17 maasta tutkimusryhmiä, jotka kuuluvat varhaisen kasvun geneettisiä tekijöitä selvittävään Early Growth Genetics (EGG) -konsortioon. Itä-Suomen yliopistosta mukana oli biolääketieteen yksikön Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus noin 450 kuopiolaislapsen aineistolla.

Yhdistämällä tutkittavien geneettiset profiilit syntymäpainotietoihin tunnistettiin genomista 60 aluetta, joilla on yhteys syntymäpainoon. Monien näistä havaittiin olevan samoja geenialueita, jotka on aikaisemmissa tutkimuksissa liitetty suurentuneeseen tyypin 2 diabeteksen sekä sydän- ja verisuonitautien riskiin.

Tulosten perusteella merkittävä osa eli vähintään kuudesosa syntymäpainon vaihtelusta selittyy vauvojen välisillä geneettisillä eroilla. Geenien selitysosuus on 7-8 kertaa suurempi kuin tunnettujen syntymäpainoon vaikuttavien ympäristötekijöiden, kuten äidin raskaudenaikaisen tupakoinnin ja raskautta edeltävän painoindeksin.

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsilla, joiden syntymäpaino on huomattavasti keskimääräistä pienempi tai suurempi, on kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen aikuisena. Yhteyden on oletettu liittyvän poikkeavaan sikiöaikaiseen ravinnonsaantiin, joka ”säätää” elimistön alttiimmaksi sairastumiselle aikuisiässä.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että syntymäpainoa sekä tyypin 2 diabeteksen ja sydäntautien riskiä säätelevät geenit sijaitsevat osittain samoilla perimän alueilla. Suurin osa tästä päällekkäisyydestä liittyi vauvan geneettiseen profiiliin, mutta myös äidin geenien havaittiin vaikuttavan vauvan syntymäpainoon. Tutkijoiden mukaan tämä selittyy luultavasti äidin geenien vaikutuksilla sikiön kasvuympäristöön.

– Tutkimustuloksemme osoittavat, että perinnölliset tekijät ovat tärkeitä poikkeavan syntymäpainon ja siihen liittyvän suurentuneen aikuisiän sairausriskin selittäjiä. Näin ollen terveelliset elintavat ovat erityisen tärkeitä lapsille, joilla on ollut poikkeava syntymäpaino. Lastenneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa annettava elintapaohjaus onkin ensiarvoisen tärkeää kroonisten sairauksien ehkäisyssä, toteaa Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen johtaja professori Timo Lakka.

Lisätietoja:

Timo A. Lakka, lääketieteellisen fysiologian professori, sisätautien erikoislääkäri, Biolääketieteen yksikkö, puh. 040-7707329

Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus – The Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) Study www.lastenliikuntajaravitsemus.fi ja http://www.uef.fi/web/physical-activity-and-nutrition-in-children/home

Tutkimusartikkeli:

Genome-wide associations for birth weight and correlations with adult disease.  Momoko Horikoshi et al. Nature (2016) Published online 28 September 2016, doi:10.1038/nature19806 

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa