Soten monialaiset kehittämisrakenteet ovat vielä haussa

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa ei toistaiseksi ole yhtenäisiä valtakunnallisia tai alueellisia monialaisen kehittämisen käytäntöjä, havaittiin Itä-Suomen yliopiston ja sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä. Hyviä toimintatapoja löytyy erityyppisistä organisaatioista, mutta monialaisen kehittämistoiminnan hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon integraation edistämiseksi on eri vaiheissa eri alueilla.

Selvityksen tulokset osoittivat, että sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa on sekä ammattiryhmäkohtaista että monialaista kehittämistoimintaa ja johtamista. Organisaatiot ovat kuitenkin eri vaiheissa monialaisen toiminnan kehittymisessä. Osallistumisen mahdollisuudet ammattiryhmäkohtaiseen kehittämistyöhön arvioitiin pääsääntöisesti hyviksi. Sen sijaan osallistumismahdollisuudet monialaiseen kehittämistyöhön koettiin heikommiksi. Monialaiset johto- ja kehittämisryhmät olivat tyypillisimpiä ylimmässä johdossa, kun taas keskijohdon tasolta löytyi hieman enemmän ammattiryhmäkohtaisia johto- ja kehittämisryhmiä. 

Professori Johanna Lammintakanen ja professori Sari Rissanen Itä-Suomen yliopistosta toteavat, että seuraavaksi on tärkeää, että soten edistämisessä moniammatilliset kehittämisrakenteet otetaan tarkasteluun sekä maakunnallisina että ylimaakunnallisina ratkaisuina. Samalla jo osittain olemassa olevat hyvät moniammatilliset käytännöt saavat tilaa perinteisen ammattikohtaisen kehittämistoiminnan rinnalla. 

Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveydenhuollon tutkijat selvittivät yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon monialaisia ja ammatti-ryhmäkohtaisia johtamisrakenteita ja kehittämisrakenteita erilaisissa organisaatioissa. Lisäksi selvityksessä kuvattiin sekä henkilöstön osallistumisen mahdollisuuksia että moniammatillisia toimintatapoja edistäviä hyviä käytäntöjä johtajien näkökulmasta.

Raportin aineistoa koottiin suurimpien kuntien sosiaali- ja terveysjohtajilta, sairaanhoitopiirien johtajilta ja viideltä sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon johtajalta sähköisellä kyselyllä. Lisäksi kuutta edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvaa johtajaa haastateltiin.

Raportti Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa: monialaisen ja ammattiryhmäkohtaisen toiminnan käytännöt ja rakenteet on ilmestynyt sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusarjassa. Linkki julkaisuun (pdf)

Lisätietoja:

Professori Johanna Lammintakanen puh. 040 355 2685, johanna.lammintakanen(at)uef.fi

Professori Sari Rissanen puh. 040 594 3774, sari.rissanen(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa