Suomen Akatemialta rahoitus eettisesti kestävän geenitiedon hyödyntämisen tutkimukseen

Suomen Akatemia on myöntänyt nelivuotisen 884 543 euron rahoituksen Luonnonvarakeskuksen, Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston konsortiohankkeelle, jossa selvitetään geneettisen profiloinnin mahdollisuuksia elintapasairauksien ehkäisemisessä. Tutkimuskonsortiossa ovat mukana konsortion johtaja, professori Raija Tahvonen Luonnonvarakeskuksesta, professori Anu Hopia Turun yliopistosta ja professori Kirsi Vähäkangas Itä-Suomen yliopistosta.

ApoE4-genotyyppitiedon ja interventiointensiteetin vaikutus elintapamuutosten toteutumiseen ja aistinvaraisiin mieltymyksiin -tutkimushankkeessa etsitään eettisesti kestäviä tapoja saavuttaa pysyviä muutoksia elämäntavoissa sydän- ja verisuonitautien sekä Alzheimerin taudin estämiseksi käyttämällä henkilökohtaista geeni- ja biomarkkeritietoa osana ihmisille annettavaa informaatiota. Lähtökohtana tutkimuksessa on nykyinen mahdollisuus elämäntapoihin liittyvien geneettisten merkkiaineiden profilointiin.

Tietoa ja työkaluja eettisten käytäntöjen luomiseksi

Itä-Suomen yliopistossa toteutettavassa etiikan osaprojektissa tuotetaan yhteistyössä muiden partnereiden kanssa tietoa ja työkaluja eettisesti puolustettavissa olevien käytäntöjen luomiseksi niissä tutkimuksissa, joissa käytetään tautiherkkyyteen liittyviä geneettisiä ja muita biomarkkereita sekä henkilökohtaisia terveystietoja.

Tärkeä tavoite on myös selvittää, miten tutkittaville annettu tieto vaikuttaa heidän mielialaansa ja aiheuttaako se ahdistusta, sekä voiko stressinhallinnan keinoin vähentää sydän- ja verisuonitauteja ja Alzheimerin tautia kohtaan tunnettua pelkoa. Tutkimuksessa muun muassa kartoitetaan sekä tutkittavien että tutkijoiden käsityksiä sekä selvitetään tietoon perustuvan suostumuksen sisältämän optimaalisen tiedon määrää ja laatua. Lisäksi kehitetään geneettisten tutkimusten eettisiin näkökohtiin kohdistuvaa kyselykaavaketta jatkotutkimuksia varten.

Lisätietoja: professori Kirsi Vähäkangas, puh. 040 745 5254, kirsi.vahakangas(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa