Tekesiltä rahaa urheilutoimijoiden tutkimiseen

Millä tavalla urheilun erityispiirteitä ja yritysten liiketoimintaa voitaisiin yhdistää kannattavalla tavalla, on kysymys, johon pureudutaan Tekesin rahoittamassa Arvoa Urheilusta -hankkeessa.

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos on mukana hankkeessa, jossa luodaan sellaisia uusia arvonluonnin konsepteja, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää urheilun erityispiirteitä ja urheilun edustamia arvoja liiketoimintansa kehittämisessä.

Tutkimushankkeen näkökulmat liittyvät ihmisten innostamiseen esimiestyössä, brändin rakentamiseen ja asiakaskokemusten parantamiseen sekä yhteiskuntavastuullisuuden kehittämiseen. Urheiluun liittyy paljon keskeisiä erityispiirteitä, joilla on merkitystä myös liiketoiminnassa.

– Esimerkiksi kuluttajien emotionaalinen identifioitumien, elämyksellisyys sekä yhteisöllisyys ovat nykyisin asioita, joita tavoitellaan myös brändilähtöisessä liiketoiminnan kehittämisessä, lehtori Sasu Tuominen toteaa.

Hankkeen tutkimusteemoissa on mukana sekä organisaation sisäisiä että ulkoisia näkökulmia, jotka liittyvät urheilun kautta keskeisesti toisiinsa.

– Hankkeen tarkoituksena onkin tunnistaa laajasti erilaisia urheilutoimialaan sisältyviä arvon lähteitä, joiden avulla voitaisiin edistää urheiluorganisaatioiden sekä yritysten välistä yhteistyötä.

Urheilun erityispiirteiden ja liiketoiminnan yhdistämisestä on olemassa maailmalla näyttöä, mutta aihetta on tutkittu Suomessa vähän. Myös suomalaista tutkimusta tarvitaan, sillä urheiluun liittyy paljon kansallisia erityispiirteitä, mistä johtuen maailmalla toimivat käytännöt eivät sellaisenaan sovi Suomeen.

Ajanjaksolla 1.1.2015–31.12.2017 toteutettava tutkimushanke on Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyöprojekti. Sen kokonaisbudjetti on 750 000 euroa. Hankkeessa on edustettuna toistakymmentä erikokoista sekä kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla että palvelu- ja tuotantoaloilla toimivaa yritystä. Yritysten lisäksi hankkeessa on mukana kymmenkunta kansallista urheiluorganisaatiota ja toimialajärjestöä.

Lisätietoja:

Lehtori Sasu Tuominen, Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteiden laitos, puh. 050 442 4320, sasu.tuominen(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa