UEF: Ekokemin ympäristöstipendirahastosta 20 000 euron tutkimusapuraha kierrätysmateriaalien turvallisuuden ja laadunvalvonnan kehittämiseen

Itä-Suomen yliopistossa käynnistynyt MUOVITOX-tutkimushanke sai 3.6.2016 Ekokemin ympäristöstipendirahastosta 20 000 euron apurahan. Tutkimushankkeessa kehitetään kierrätysmateriaalien turvallisuuden ja laadun valvontaan soveltuvia solutoksisuustestejä.

Solutoksisuustestien avulla voidaan tutkia kemiallisesti kompleksisia materiaaleja ja yhdisteitä, joiden rakenne on tuntematon tai joiden vaikutuksia terveyteen ei voida ennakoida niiden rakenteen perusteella. Solutoksisuustestit osoittavat nopeasti ja luotettavasti tutkittavissa materiaaleissa olevat ihmisen tai eläimen terveydelle haittaa aiheuttavat aineet, jolloin voidaan ryhtyä toimenpiteisiin niiden tunnistamiseksi ja poistamiseksi kierrätysmateriaaleista.

Tässä tutkimuksessa kehitetään solutoksisuustestejä, joiden avulla voidaan tutkia kierrätysmateriaaleista valmistettujen raaka-aineiden ja tuotteiden kuten esimerkiksi kierrätysmuovituotteiden ja puumuovikomposiittien sisältämien kemiallisten yhdisteiden välitöntä solutoksisuutta ja niiden aiheuttamia inflammatorisia vasteita solutasolla. Solutoksisuustestit kehitetään ihmisen ja hiiren soluille soveltuviksi.

Tutkittavina olevista materiaaleista määritetään myös niiden sisältämät endotoksiinipitoisuudet. Analyysien tuloksia vertaillaan solutoksisuustesteillä saatuihin tuloksiin. Vertailun perusteella arvioidaan kierrätysmuovituotteiden ja puumuovikomposiittien mahdollisesti sisältämien lisäaineiden, haitta-aineiden, endotoksiinien ja allergeenien yhteisvaikutuksia solutasolla.

Rahoituspäätöksen mukaisesti Ekokemin myöntämä 20 000 euron apuraha käytetään kokonaisuudessaan solutoksisuustestien ja haitta-aineanalyysien kehittämiseen MUOVITOX-hankkeessa. Tutkimushankkeen aikana kehitettyjä solutoksisuustestejä käytetään ensisijaisesti kierrätysmuovituotteiden turvallisuuden ja laadun valvontaan. Tutkimustuloksia ja -menetelmiä tullaan hyödyntämään myös Suomen Akatemian rahoittamassa mikromuovitutkimuksessa, jossa selvitetään Suomen vesistöjä kuormittavien mikromuovien mahdollisia vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen muun muassa ravintoketjun välityksellä.

Tutkimushanke kestää vuoden 2016 loppuun ja se toteutetaan Ympäristö- ja biotieteiden laitoksella yhteistyössä SIB Labsin sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Tutkimustulokset julkaistaan tieteellisissä aikakauslehdissä ja hankkeen vastuullisen tutkijan FM Samuel Hartikaisen väitöskirjassa vuoden 2017 aikana.

Lisätietoja: Samuel Hartikainen, p. 040 355 3808, samuel.hartikainen@uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa