UEF: Hoidon haittatapahtumat liittyvät sairaalan tiedonhallinnassa yleisimmin potilastietojen kirjaamisen ja siirron ongelmiin

Sairaalan potilastiedonhallinnan yleisimmät ongelmat liittyvät tietojen kirjaamisen ja siirtämisen epäonnistumiseen. Varsinkin lääkitystietojen hallinnassa kirjaamisen tulisi olla täsmällisemmin määriteltyä ja turhaa tietojen kopiointia tulisi välttää virheiden ehkäisemiseksi.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta tutkimuksesta, joka on ilmestynyt Health Information Management Journal -julkaisussa. Tutkimuksen toteuttivat väitöskirjatutkija Virpi Jylhä ja professori Kaija Saranto Itä-Suomen yliopistosta sekä David W. Bates, joka työskentelee Harvardin yliopiston lääketieteellisen koulun Brigham and Women’s Hospital -opetussairaalan varajohtajana Bostonissa.

Tutkimus kuvaa tiedonhallinnan virheistä aiheutuneita vaaratilanteita ja haittatapahtumien raportointia terveydenhuollossa. Tutkimusaineistona käytettiin suuren yliopistollisen sairaalan haittatapahtumien kirjauksia anonyymin sähköisen vaaratapahtumajärjestelmän (HAIPRO) kautta.

Tutkimukseen sisältyi 864 vaaratapahtumaraporttia läheltä piti -tilanteista ja haittatapahtumista tammikuun 2008 ja joulukuun 2009 väliltä. Aineisto käsitti tiedonhallintaan liittyviä raportteja. Aineistoa analysoitiin sisällöllisesti ja tilastollisesti.

Aineistosta tunnistettiin kaikkiaan 824 vaaratapahtumaa. Kolme neljästä tiedonhallinnan ongelmista johtuvasta vaaratapahtumasta liittyi tietojen kirjaamisen ja siirron epäonnistumiseen, kun potilastietoja oli kopioitu tai dokumentoitu väärin. Potilastietoja siirrettiin usein paperilla, vaikka sairaalassa oli käytössä myös sähköinen potilaskertomus.

Raporteista eroteltiin psykiatrian, sisätautien, lastentautien, kirurgian, kardiologian ja muiden erityisalojen kirjauksia. Eniten tilanneraportteja tehtiin psykiatrian ja sisätautien hoidosta. Useimmiten raportointi johtui potilaan lääkehoidon ja lääkitystietojen tiedonhallinnan ongelmista.

Suurimmassa osassa tapauksista potilaalle ei koitunut haittaa tai haitta oli vähäinen, mutta kuudessa prosentissa tapauksista haitta oli kohtalainen tai vakava. Sairaalalle tapauksista koitui eniten lisätyötä.

Raportointi vaihteli merkittävästi eri ammattilaisryhmien kesken: varsinkin sairaanhoitajat raportoivat enemmän tapahtumia kuin muut terveydenhuollon ammattilaiset.

Läheltä piti -tilanteet ja haittatapahtumat ovat varsin yleisiä vaaratapahtumia terveydenhuollossa, ja haittatapahtumista voi seurata vakavaa vahinkoa potilaille. Tutkimuksen mukaan haittatapahtumien ehkäiseminen vaatii turvallisuuskäytäntöjen kehittämistä varsinkin tietojen kirjaamisessa ja siirrossa.

Lisätietoja: 

Virpi Jylhä, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, p. 050 460 1638, virpijylha(at)yahoo.com

Kaija Saranto, professori, Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, p. 050 565 0040, kaija.saranto(at)uef.fi

Tutkimusartikkeli kokonaisuudessaan verkossa: 

http://dx.doi.org/10.1177/1833358316641551

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa