UEF: Huono-osaisen identiteetti kehittyy jo varhain

Juuri julkaistu tutkimus selvitti huono-osaisten nuorten kokemuksia omasta hyvinvoinnistaan. Nuorille on kehittynyt huono-osaisen identiteetti jo varhain, ja heidän yksinäisyytensä juuret ovat jo lapsuudessa. Nuoret kärsivät luottamusvajeesta ja tuntevat arvottomuutta. He ovat saattaneet olla hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen suurkuluttajia, mutta eivät koe saaneensa apua ongelmiin. Hyvä uutinen on, että oikeanlainen tuki tuottaa nopeasti hyviä tuloksia.

Helsingin Diakonissalaitoksen nuorten Vamos-palveluissa julkistettiin tänään kaksi huono-osaisten nuorten hyvinvointiin pureutuvaa julkaisua: Tutkimus huono-osaisten nuorten koetusta hyvinvoinnista yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa sekä tutkimuksen ja käytännön kokemusten oppeja kokoava Etsivän nuorisotyön käsikirja. Ensimmäinen julkaisuista kertoo keitä huono-osaiset nuoret ovat, toinen miten heitä voidaan etsivän nuorisotyön keinoin tehokkaasti ja kestävästi tukea.

Tutkimustulokset osoittavat, että suurelle osalle syrjällä olevista nuorista on kehittynyt huono-osaisen nuoren identiteetti jo lapsuuden tai peruskoulun aikana. Nuoret kokevat itsensä epäonnistuneiksi, yksinäisiksi ja masentuneiksi. Monella yksinäisyys alkoi jo lapsuudessa eikä peruskoulu sitä helpottanut. Enemmistö huono-osaisista nuorista kärsi koulukiusaamisesta ja oppimisvaikeuksista, mutta ei kokenut saaneensa apua ongelmiinsa.

Ulkonäkö vaikuttaa erityisesti miesten hyvinvointiin

Psyykkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn välillä näkyi tutkimuksessa selvä yhteys. Esimerkiksi masennus ja yksinäisyys vähensivät vastaajien kykyä huolehtia terveydestään. Tutkimuksessa havaittiin myös vahva korrelaatio psyykkisen ja fyysisen terveyden välillä. Suun terveyden todettiin olevan vahvasti yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin. Lisäksi huomattiin, että ulkonäön ja painon merkitys huono-osaisten nuorten hyvinvoinnille on suuri. Miehillä ulkonäön ja painon merkitys koetulle hyvinvoinnille oli huomattavasti suurempi kuin naisilla. Tutkimuksen mukaan miehillä kuva itsestä on rikkinäisempi sekä psyykkisellä että fyysisellä tasolla.

Vuosien 2013–2014 aikana Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palvelut haastatteli yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston professori Juho Saaren kanssa 120 Vamoksen palveluja käyttävää nuorta, jotka edustavat opiskelu- ja työelämän ulkopuolelle jääneitä, huono-osaisia nuoria. Monet heistä ovat saaneet paljon erilaisia hyvinvointiyhteiskunnan palveluja mutta eivät koe saaneensa apua ongelmiin. Raportin kirjoittajana toimi myös Diakonia-ammattikorkeakoulun dosentti Sakari Kainulainen.

Sekä tutkimuksen että Vamoksen käsikirjan etsivään nuorisotyöhön voi ladata kokonaisuudessaan
www.hdl.fi > Julkaisut > Tutkimuksia ja raportteja

Lisätietoja:

Itä-Suomen yliopiston hyvinvointisosiologian professori Juho Saari, juho.saari(at)uef.fi, p. 040 828 1027

Helsingin Diakonissalaitoksen nuorten palvelujen koordinaattori Olli Alanen, olli.alanen(at)hdl.fi, p. 050 405 8618

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa