UEF: Ikäihmiset mukaan teknologiseen kehittelytyöhön – IkäOTe-hankkeen loppuseminaari 6. helmikuuta, kutsu infotilaisuuteen

Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat (IkäOTe) -hanke on päättymässä, ja sen loppuseminaari pidetään maanantaina 6. helmikuuta klo 12.00–16.00 Itä-Suomen yliopistolla, Joensuun kampuksella Aurora-rakennuksen AU100-auditoriossa (Yliopistokatu 2). Teknologia ikäihmisen tukena -seminaarissa keskustellaan teknologian merkityksestä ikäihmisten hyvinvoinnille ja oppimiselle. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeessa toteutettuja teknologiakokeiluja sekä niistä saatuja kokemuksia ja tutkimustuloksia.

Hankkeessa on tutkittu ja kokeiltu teknologisia ratkaisuja ikääntyvien ja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukemiseksi Joensuun kaupungin kotihoidossa. Hankkeen päättyessä hankkeen johtaja, professori Eija Kärnä kertoo, että hankkeessa on tehty moninaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

– Muun muassa Karelia-ammattikorkeakoulu ja Joensuun kaupunki toimivat nyt yhteistyössä niin, että ammattikorkeakoulun opiskelijat tuottavat sisältöä ikäihmisten päivittäiseen toimintaan, jota välitetään teknologian avulla esimerkiksi joensuulaiseen ikäihmisten asumisyksikköön, Senioripihaan.

Yritysten ja kotihoidon yhteistyö puolestaan toteutui hankkeen teknologiakokeiluissa. Kotihoidon henkilöstölle hanke tuotti tietoa teknologian käytön mahdollisuuksista osana kotihoidon työtä.

Hankkeessa havaittiin, ettei teknologisia sovelluksia kehittäessä oteta ikääntyviä riittävästi mukaan.

– Kun teknologia toimii uuden asian oppimisen välineenä, on oppiminen järjestetty usein perinteisen pedagogian lähtökohdista. Tällöin ikääntyvien oppimiseen liittyvät erityispiirteet jäävät huomiotta.

Kärnän mukaan ihmisten osallisuutta teknologian suunnitteluun pitäisi huomioida teknologian merkityksen kasvaessa tulevaisuudessa enemmänkin.

– Hankkeella on ollut paljon annettavaa ikäihmisten palvelujen kehittämiselle etenkin digitalisaatioon liittyen. Asiassa päästiin tämän hankkeen aikana hyvään alkuun, mutta ikäihmisten ja digitalisaation välistä suhdetta pitää kuitenkin tutkia jatkossa lisää.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita kuulemaan lisää hankkeen tuloksista ja havainnoista seminaariin sekä sen jälkeen järjestettävään infotilaisuuteen, joka pidetään klo 14–14-30 salissa AU203.

Seminaarin ohjelma:

12.00 Tilaisuuden avaus; Kenen ehdoilla teknologiaa kehitetään?
Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja

Digiloikasta digijuoksuun – Elämänlaajuisen oppimisen tarve muuttuvassa maailmassa
Eija Kärnä, professori, UEF

Uusi teknologia vanhuspalvelujen muutoksessa – Miten käy itsemääräämisoikeuden?
Jaakko Valvanne, professori, TaY

Uudenlainen yhteistyö

IkäOTe-hankkeen toimijat

IkäOTe-hankkeen julkaisut

14.00 Kahvit

14.30 Työpajat: Teknologiakokeilujen tulokset, teknologiayritysten puheenvuorot, tutustuminen esittelypisteillä teknologisiin ratkaisuihin ja teknologiahankkeisiin.

Lisätietoja:

Professori Eija Kärnä, eija.karna(at)uef.fi, p. 050 566 2404

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa