UEF: Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion klassillisen lukion hanke valittiin sadan uuden suomalaisen koulutusinnovaation joukkoon

Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion klassillisen lukion yhteistyöhanke on valittu sadan suomalaisen koulutusinnovaation joukkoon Helsingissä pidetyssä HundrED julkistamistilaisuudessa Tennispalatsissa. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia, lukiolaisia kiinnostavia tapoja lähentää lukioita ja yliopistoja perinteisen yhteistyön lisäksi nykyteknologiaa lisäämällä.

Uutta mallia kehitetään tiiviissä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston soveltavan fysiikan laitoksen kanssa kokeilemalla muun muassa 360-virtuaalilaboratorioita osana fysiikan ja kemian opiskelua. Tavoitteena on mallin jalkauttaminen jatkossa esimerkiksi biologian, maantieteen ja historian osa-alueille. Projektin pidemmän aikavälin tavoitteena on myös rakentaa mahdollisuuksia yliopisto-opintojen suorittamiseen osana lukio-opiskelua ja tukea lukiolaisten työelämä- ja jatko-opiskeluvalmiuksia.

Hanke alkaa syksyllä 2016 ja ensimmäisessä vaiheessa yhteistyötä tiivistetään fysiikan ja kemian oppiaineissa Itä-Suomen yliopiston kanssa. Esimerkiksi virtuaalilaboratorioiden osalta tarvittavat yhteistyötahot tiedekunnista on selvitetty kevään 2016 aikana. Syksy kuluu videomateriaalien tuottamiseen sekä laboratoriotilojen mallintamiseen yhteistyössä #FinEduVr -hankkeen, Kuopion klassillisen lukion opettajien ja yliopiston henkilöstön kanssa. Keväällä 2017 toimintamallit testataan, ja opiskelijoilta kerätään palaute. Tämän jälkeen toimiviksi osoitetut yhteistyömallit on mahdollista levittää myös muihin oppiaineisiin.

Hankkeen käynnistäjänä ovat toimineet UEF-oppimisympäristöjen kehittämispäällikkö Markku Saarelainen ja yliopistotukija Teemu Valtonen.

- Hankkeemme valitseminen tälle HundrED 100 -listalle merkitsee yliopiston opetuksen ja oppimisympäristöjen innovaatioiden kannalta suurta näkyvyyttä, ja toivomme esimerkillämme kannustavan muitakin yksiköitä tiivistämään ainelaitosten ja lukioiden yhteistyötä. Lukioyhteistyö kuuluu sekä yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehtäviin. Kiinnostuksen herättäminen lukion opiskelijoissa parantaa Itä-Suomen yliopiston houkuttelevuutta jatko-opiskelun kannalta, iloitsee Saarelainen.

- Hankkeemme eroaa muista siinä, että tämä oli lajissaan ainoa, jossa innovaatio jaettiin ja kehitettiin yhteistyössä yliopiston ja lukion kanssa. Virtuaalisuus, 360-kuvantaminen ja flipped classroom -opetusmenetelmän soveltaminen antaa sekä yliopiston omaan koulutukseen uutta ulottuvuutta, ja se mahdollistaa samalla entistä laajemman ja helposti sovellettavan väylän tarjota yliopiston opetustarjontaa lukioihin. HundrED 100 hengen mukaisesti kehitämme ja kokeilemme menetelmää ensin projektin puitteissa, mutta se on avoin kaikille jotka haluavat omaksua tätä ideaa missä tahansa.

Lisätietoja: Oppimisympäristöjen kehittämispäällikkö Markku Saarelainen, p. 040 355 3579, markku.saarelainen@uef.fi

100 Koulua -hanke https://hundred.fi/koulut

Flipped classroom – käänteinen opetus UEF:ssa https://youtu.be/1qUByIJpDJU

Virtuaalitodellisuushanke http://fineduvr.fi/

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa