UEF: Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutus vastaa ajan haasteisiin

Itä-Suomen yliopistossa on tänä syksynä aloitettu opetus opettajankoulutuksen kehittämisohjelman mukaisesti. Ohjelma on laadittu talon sisällä kahden viime vuoden aikana, ja se on muuttanut opetustapoja monella tapaa.

Opetuksessa korostetaan nyt yhteisöllisyyttä, yhteiskunnallisia kytköksiä sekä opiskelua yli oppiainerajojen. Sisältöä on tiivistetty, mutta yhteisöllisen tekemisen taitoja lisätään.

Ohjelma mukailee tiiviisti vuonna 2016 peruskoulussa käyttöönotettavaa uutta opetussuunnitelmaa.

– Meiltä valmistuville opettajille ei siis pitäisi olla yllätys, millainen koulumaailma heitä odottaa. Valmistaudumme uuden opetussuunnitelman mukaiseen peruskouluun koko opintojen ajan, kiteyttää luonnontieteiden pedagogiikan yliopistonlehtori Kari Sormunen. Hän on toiminut opettajan pedagogisia opintoja koordinoivan työryhmän puheenjohtajana.

Sormusen mukaan Itä-Suomen yliopistosta valmistuvilla opettajilla on etulyöntiasema työmarkkinoilla, koska yliopiston oma kehittämisohjelma on rakentunut valtakunnallisen opetussuunnitelman rinnalla. Muualla ei asiaan ole välttämättä reagoitu yhtä nopeasti.

Yhtenäisempää opiskelua

Käytännössä opetuksessa uutta ovat muun muassa kaikkien opettajien yhteiset pedagogiset opinnot. Niihin osallistuvat luokanopettajat, aineenopettajat ja erityisopettajat. Aiemmin jokainen ryhmä on suorittanut kyseiset opinnot pääosin keskenään, mutta nyt toimitaan pienryhmissä, joissa on mukana opettajaopiskelijoita jokaiselta alalta. Nämä moniammatilliset opinnot yhtenäistävät tulevaisuuden opetuskäytäntöjä. Näin myös yläkoulujen opettajat ovat paremmin selvillä siitä, mitä alakouluissa tehdään – ja toisinpäin.

Aiemmin trendinä ollut erillinen asiantuntijuus on väistymässä yhteisöllisen ajattelun ja opetustavan tieltä. Taustalla on ajatus kouluttaa opettajia yhdessä, niin kuin koulussakin tehdään kasvatustyötä yhdessä.

– Nykyisin myös luokan- ja aineenopettajilta vaaditaan erityisoppilaiden kasvatustaitoja. Siksikin osa luokan-, aineen- ja erityisopettajien opinnoista yhdistetään, jolloin opiskelijat oppivat yhteistyön tekemisen jo opintovaiheessa. Mallinnamme tällä tapaa sitä todellisuutta, jossa opettajat tulevat työskentelemään.

Aiemmin opettajien opinnot ovat näyttäytyneet melko sirpaleisina. Nyt opinnot on jaettu selkeämpiin teemoihin, kuten vuorovaikutukseen, yhteisölliseen oppimiseen, ilmaisuun ja kulttuuriin sekä yhteiskuntaan ja osallisuuteen. Jokaiseen teemaan liittyy myös oma opetusharjoittelujaksonsa.

– Oppiainerajat hämärtyvät tulevaisuuden kouluissa, joten opinnoistamme on tehty kokonaisvaltaisempia. Myös uuden teknologian hyödyntämis- ja tiedonhallintataidot korostuvat.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori Kari Sormunen, kari.sormunen@uef.fi, p. 029 445 2720

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa