UEF: Itä-Suomen yliopiston opetus, tutkimus ja innovaatiot tukevat monin tavoin turvapaikanhakijoita

Tiedote on julkaisuvapaa 30.5.2016 klo 15.15. Tiedotustilaisuus aiheesta järjestetään Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen Melania-rakennuksen tilassa 201 (Yliopistonranta 1 F) 30.5. klo 15.15.–15.45.

Itä-Suomen yliopisto toimii aktiivisesti turvapaikanhakijateeman parissa. Yhteiskunnallisesti tärkeä ja ajankohtainen asia näkyy yliopiston opetuksessa, tutkimuksessa, innovaatioissa ja muussa toiminnassa. Teema on huomioitu monella alalla, luontevasti niin kasvatustieteissä ja yhteiskunnallisissa aineissa kuin myös tietotekniikan alalla.

Yliopiston ja vastaanottokeskusten kesken on ollut menestyksellistä yhteistyötä. Esimerkiksi opetustyöhön turvapaikanhakijoiden kanssa on rakennettu uusia toiminnallisia menetelmiä. Yhteistyössä on myös kartoitettu vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ja lisäksi järjestetty tapahtumia ja tilaisuuksia.

Turvapaikanhakijateema näkyy enenevässä määrin myös yliopiston tutkimustoiminnassa. Tutkimuksen kautta yliopisto voi tarjota käytännöllistä hyötyä turvapaikanhakijoiden integroitumiseen yhteiskuntaan sekä tarjota tietoa ja välineitä turvapaikanhakijoiden parissa toimimiseen.

Turvapaikanhakijoilla on keskeinen rooli esimerkiksi Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen -hankkeessa, jota koordinoi sosiaalityön professori Marja Vaarama Itä-Suomen yliopistosta.

Viiden yliopiston ja kahden tutkimuslaitoksen hanke tutkii ja kehittää erityisesti haavoittuville väestöryhmille räätälöityjä, kustannusvaikuttavia menetelmiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.  Yhden kohderyhmän muodostavat oleskeluluvan saaneet aikuiset turvapaikanhakijat, joiden kanssa suunnitellaan ja toteutetaan heidän hyvinvointiaan, osallisuuttaan ja kotoutumistaan tukevia toimintamalleja yhteiskunnallista markkinointia apuna käyttäen.

Laajassa hankkeessa Itä-Suomen yliopisto järjestää muun muassa korkeakoulutetuille maahanmuuttajille heidän kotoutumistaan ja työllistymistään tukevaa koulutusta digitaalisten kanavien kautta. Yliopisto on mukana myös nuorten miesten osallistamisessa yhteiskuntaan Anti-Art-toiminnalla, ilman ammattikoulutusta olevien turvapaikanhakijoiden työllistymisen tukemisessa Pohjois-Karjalassa sekä maahanmuuttajanaisten kielikoulutuksessa Kuopiossa.

Älylaitteiden sovelluksia opiskelijaprojekteina

Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien tueksi on toteutettu yliopiston opiskelijaprojektina menestyksellisesti kaksi sovellusta, jotka toimivat tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimessa.

Tietojenkäsittelytieteen professorin Markku Tukiaisen mukaan Osaamiskartoitus-sovellus auttaa maahanmuuttajia osaamisensa kartoittamisessa ja sen pohjalta työ- ja opiskelupaikan etsimisessä. Sovelluksen kehityksessä on painotettu tietoturvaan liittyviä kysymyksiä. Sovelluksen esiversio tehdään Joensuun kaupungille, ja sitä testataan Paiholan vastaanottokeskuksessa kesäkuusta alkaen.

Suomi-tietouden sovellus on puolestaan suunnattu maahanmuuttajille tiedon jakamiseksi Suomesta. Sovelluksen jatkokehittämisestä on keskusteltu Maahanmuuttoviraston kanssa. Virasto on ollut tyytyväinen sovelluksen kehitysversioon ja toivonut lisäksi opetusmateriaalia hyvän verkkopedagogiikan kannalta.

Opinsauna luo oppimismahdollisuuksia turvapaikanhakijoille

Itä-Suomen yliopisto toteuttaa myös Opinsauna-hankkeen, jossa kehitetään vapaan sivistystyön tyyppisiä oppimismahdollisuuksia turvapaikanhakijoille. Hanke toteutetaan yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian osaston, Joensuun seudun kansalaisopiston ja muiden sivistystoimijoiden yhteistyönä.

Opinsauna-hankkeen toteutus ja hallinnointi tapahtuvat pääasiassa opiskelijoiden toimesta projektipohjaisen oppimisen mallilla osana erilaisia opintojaksoja.

Aikuiskasvatustieteen professorin Jyri Mannisen mukaan tavoitteena on innovatiivisuus eli uudenlaisten oppimismahdollisuuksien kehittäminen turvapaikanhakijoille hyödyntäen erityisesti vapaan sivistystyön järjestelmää ja periaatteita.

Opinsaunassa on mukana useita opettajia ja kymmeniä opiskelijoita. Työn tuloksena on valmistunut opiskelijoiden raportteja ja selvityksiä eri opintojaksoilta. Tekeillä on myös opinnäytetöitä.

Yliopisto aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa tehtävässä

Itä-Suomen yliopiston turvapaikanhakijateemainen toiminta liittyy laajempaan keskusteluun yliopiston roolista sen lähiyhteisöissä ja yhteiskunnassa.

Sosiologi Boaventura de Sousa Santosin mukaan yliopistojen tulee osallistua aktiivisesti sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen, demokratian syventämiseen, kamppailuun syrjäytymistä ja ympäristön tilan heikkenemistä vastaan sekä kulttuurisen moninaisuuden puolustamiseen. Näiden asioiden edistämisessä myös Itä-Suomen yliopisto haluaa olla mukana.

Yliopisto järjestää avoimen keskustelutilaisuuden Kohtaamisia yliopistolla Kuopion kampuksella Snellmania-salissa SN201 maanantaina 30.5. klo 16.15–17.45. Tilaisuus avaa turvapaikanhakijoiden elämää, kokemuksia ja näkemyksiä Suomesta. Mukana on yliopiston, kaupungin ja vastaanottokeskuksen toimijoita sekä Kuopiossa asuvia turvapaikanhakijoita, jotka kertovat tiestään Suomeen.

Tilaisuuteen osallistuvat yhteiskuntapolitiikan tutkijatohtori Tiina Sotkasiira ja sosiologian projektitutkija Elisa Tiilikainen Itä-Suomen yliopistosta, sosiaalipedagogiikan opiskelija ja Itä-Suomen yliopiston vapaaehtoisten kieliryhmän perustajajäsen Sonja Haverinen, Kuopion kulttuurihistoriallisen museon museonjohtaja Merja Heiskanen, ohjaaja Varsha Shurpali monikulttuurikeskus Kompassista, ohjaaja Barnabe Koko Leväsen vastaanottokeskuksesta ja turvapaikanhakijat. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii sosiaalipedagogiikan ma. yliopistonlehtori Sanna Ryynänen.

Lisätietoja:

Sanna Ryynänen, sosiaalipedagogiikan ma. yliopistonlehtori, p. 040 355 2639, sanna.ryynanen(at)uef.fi

Marketta Rantama, henkilöstön kehittämispäällikkö, p. 040 822 6724, marketta.rantama(at)uef.fi

Marja Vaarama, professori, yhteiskuntatieteiden laitos, p. 050 413 4349, marja.vaarama(at)uef.fi

Markku Tukiainen, professori, tietojenkäsittelytieteen laitos, p. 050 441 1508, markku.tukiainen(at)cs.uef.fi

Jyri Manninen, professori (aikuiskasvatustiede), kasvatustieteiden ja psykologian osasto, p. 050 381 5359, jyri.manninen(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa