UEF: Kolmasluokkalaisten oppilaiden koululaisminäkuva varsin positiivinen lukuvuoden alussa

Suomalaisten alakoulun kolmasluokkalaisten koululaisminäkuva on positiivinen, ainakin lukuvuoden alussa. Tämä selvisi Kerro mitä ajattelet (KERMA) -interventioprojektissa, joka käynnistyi seitsemässä koulussa Itä- ja Länsi-Suomessa koulujen alettua elokuussa. Yhtenä tärkeänä osuutena projektin aloituksessa oli mukana olevien 140 kolmasluokkalaisen koululaisminäkuvan mittaaminen.

– Koululaisminäkuva on aiempien tutkimusten mukaan vahvasti yhteydessä kouluun sitoutumiseen, hyvään itseluottamukseen, motivaatioon ja akateemiseen pärjäämiseen erityisesti alakouluikäisillä lapsilla. Positiivisen minäkuvan muodostumisen tukeminen onkin yksi koulun merkittävimmistä tehtävistä, kertoo erityispedagogiikan yliopistonlehtori Aino Äikäs Itä-Suomen yliopistosta.

Kyselyssä mitattiin muun muassa sitä, miten hyvin oppilas arvioi koulussa pärjäävänsä, miten hyvin hän ajattelee saavansa apua sitä tarvitessaan ja miten mielellään oppilas ylipäätään koulua käy. Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa. Positiivinen koululaisminäkuva ei myöskään ollut yhteydessä tekniseen lukutaitoon eikä matematiikan taitoihin.

– Tämä tarkoittaa sitä, että kolmasluokkalaiset eivät tulkinneet suhtautumistaan kouluun osaamisensa perusteella. Toisaalta, oppilaat olivat kyselyn aikaan vastikään palanneet kesälomilta, joten heillä ei vielä ollut saatua palautetta esimerkiksi koemenestyksestä, projektin johtaja, erityispedagogiikan professori Piia Björn sanoo.

Projektin aineistonkeruu jatkuu yhä, ja odotettavissa on seurantatietoa siitä, muuttuuko koululaisminäkuva kolmannen luokan syksyn aikana vai pysyykö se yhtä positiivisissa tunnelmissa.

Kerro mitä ajattelet -interventioprojekti käynnistyi välittömästi koulujen alettua elokuussa 2015. Projekti on ollut ainutlaatuinen, sillä siinä aineistoa ovat olleet keräämässä graduntekijät, jotka on samalla koulutettu toteuttamaan projektin haastavimpia osuuksia, eli tehostettua opetusjaksoa (interventiota). Projektissa tutkitaan oppilaan matemaattista minäkuvaa, ongelmanratkaisutaitoja sekä sitä, miten lapsi käyttää omia metakognitiivisia taitojaan tehdessään matematiikan sanallisia tehtäviä.

Lisätietoja:

Erityispedagogiikan professori Piia Björn, piia.bjorn(at)uef.fi, p. 050 525 5714
Yliopistonlehtori Aino Äikäs, aino.aikas(at)uef.fi, p. 050 442 2632

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa