UEF: Marja Vaarama sosiaalityön professoriksi

YTT Marja Vaarama on kutsuttu Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön professoriksi ajalle 1.9.2015­–30.6.2018.

Vaarama on suorittanut yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon Lapin yliopistossa vuonna 1995. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa Sosiaali- ja terveysalan kehittämiskeskuksen Stakesin tutkimusprofessorina ja yksikön päällikkönä vuosina 2001–2007, sosiaaligerontologian ja sosiaalityön professorina Lapin yliopistossa 2005–2009 sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylijohtajana 2009–2014 ja johtajana vuodesta 2015. Vuodesta 1996 hän on toiminut Turun yliopiston sosiaalipolitiikan, erityisesti palvelujen talouden dosenttina. Saksassa Bambergin yliopistossa hän toimi vierailevana professorina vuosina 2002–2005.

Vaarama on perehtynyt tieteellisessä työssään muun muassa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan, sosiaalisesti kestävän kehityksen kysymyksiin ja ennakointiin, väestön ikääntymisen kysymyksiin sekä hyvinvoinnin, elämänlaadun ja palvelujen laadun ja vaikuttavuuden tutkimukseen. Hän on johtanut useita kansallisia ja kansainvälisiä, monitieteisiä tutkimushankkeita näistä aiheista. Hän toimii aktiivisesti jäsenenä ja Suomen edustajana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä yhdistyksissä ja EU:n yhteisen ohjelmasuunnitteluhankkeen johtotehtävissä. Lisäksi hän on toiminut Inter-Amerikan kehityspankin neuvonantajana koskien ikääntymispolitiikan laadintaa Latinalaiseen Amerikkaan.

Sosiaalityön professorin tehtävään kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tutkimuksen ja erityisesti sosiaalipalvelujen vaikuttavuuden tutkimuksen kehittäminen ja edistäminen.

Marja Vaaraman painolaatuinen kuva löytyy osoitteesta:

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/9014?encoding=UTF-8

Lisätietoja:

Professori Marja Vaarama, p. 050 413 4349, marja.vaarama(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa