UEF: Matematiikan harrastaminen tukee musiikin opiskelua

Matematiikka ja musiikki ovat mielenkiintoinen oppiainepari. Matematiikkaa arvostetaan yhteiskunnan kannalta tärkeänä asiana, mutta siitä ei pidetä kovin paljoa suhteessa muihin kouluaineisiin. Musiikkia arvostetaan selvästi vähemmän, mutta se kuuluu kiistatta suosituimpien kouluaineiden joukkoon.

Matematiikan yliopistonlehtori Timo Tossavaisen ja kasvatustieteen professori Antti Juvosen Itä-Suomen yliopistossa tekemä tutkimus peruskoululaisten ja lukiolaisten kiinnostuksesta musiikin ja matematiikan opiskelua kohtaan sekä käsityksistä oppiaineiden tärkeydestä ja hyödyllisyydestä tuo uutta tietoa näiden kahden oppiaineen opiskelumotivaatiosta.

Tossavainen ja Juvonen selvittivät, että musiikki kiinnostaa nuoria enemmän yksityiselämässä koulun ulkopuolella kuin koulussa, kun taas matematiikka koetaan kiinnostavaksi lähinnä koulun toiminnan yhteydessä. Tytöt ovat jonkin verran poikia enemmän kiinnostuneita musiikista, ja matematiikassa tilanne on päinvastoin. Musiikki on ylipäätään nuorille matematiikkaa kiinnostavampi oppiaine. Tuloksista kävi myös ilmi, että kummankin oppiaineen kiinnostavuus selittyy hyvin sillä, kuinka myönteinen suhde nuorella on oppiaineeseen sekä nuorten käsityksillä oppiaineen hyödyllisyydestä ja tärkeydestä. Tutkimuksessa selvisi myös, että vahva sisäinen kiinnostus matematiikkaa kohtaan vahvistaa myös myönteistä suhdetta musiikin opiskeluun.

Yleensä julkisessa keskustelussa musiikin positiivisista vaikutuksista on noussut esille väite, että musiikin harrastaminen tukee muiden oppiaineiden opiskelua, mutta tutkijat korostavat, että tutkimustulosten perusteella suhde toimii matematiikan ja musiikin osalta myös toisinpäin: matematiikan harrastaminen tukee musiikin opiskelua.

Tutkimus kannustaakin ottamaan musiikin kouluopetuksessa paremmin huomioon nuorten kiinnostuksen musiikkia kohtaan heidän arjessaan ja toisaalta tukemaan matematiikan harrastamista myös koulun ulkopuolella esimerkiksi kerhotoiminnan avulla.

Tutkimus on osallistujamäärältään (1 654 kpl) poikkeuksellisen laaja ja Suomessa ensimmäinen, jossa vertaillaan musiikin ja matematiikan opiskelumotivaatiota tällä tarkkuudella. Se liittyy yli 24 tuhatta osallistujaa keränneeseen kahdeksan maata (USA, Meksiko, Brasilia, Singapore, Kiina, Etelä-Korea, Israel ja Suomi) käsittävään tutkimushankkeeseen, jossa selvitettiin koululaisten motivaatiota eri oppiaineissa.

Lisätietoja

Yliopistonlehtori Timo Tossavainen, timo.tossavainen(AT)uef.fi, p. 050 321 8973

Professori Antti Juvonen, antti.juvonen(AT)uef.fi, p. 050 593 8120

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa