UEF: Nimityksiä Joensuun normaalikoulussa

KT Heikki Happonen on nimitetty Joensuun normaalikoulun johtavaksi rehtoriksi 1.9.2015 alkaen. Happonen on toiminut Joensuun normaalikoulussa, Joensuun yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa opetus- ja hallintotehtävissä sekä tutkijana yhteensä yli 30 vuoden ajan. Lisäksi hän on toiminut lukuisissa alueellisissa ja valtakunnallisissa opetusalan työryhmissä ja asiantutijatehtävissä.

FM Marita Hokkanen on nimitetty jatkamaan Joensuun normaalikoulun lukion rehtorina 5-vuotiskaudeksi 1.8.2015–31.7.2020 sekä koko koulun vararehtoriksi. Hokkanen on toiminut normaalikoulun lukion rehtorina kaksi kautta sekä äidinkielen, kirjallisuuden ja ilmaisutaidon opettajana.

FM Jyrki Korkki on nimitetty Joensuun normaalikoulun perusasteen rehtoriksi 5-vuotiskaudeksi 1.9.2015–31.7.2020. Korkki on toiminut aiemmin normaalikoulun lukion opinto-ohjaajana, historian aineenopettajana ja lukion vararehtorina.

Painokelpoinen kuva Heikki Happosesta osoitteessa

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/8687?encoding=UTF-8

Painokelpoinen kuva Marita Hokkasesta osoitteessa

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/8685?encoding=UTF-8

Painokelpoinen kuva Jyrki Korkista osoitteessa

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/8683?encoding=UTF-8

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa