UEF: Normaalikouluille avustusta lasten liikkumisen lisäämiseen

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulut, Joensuun normaalikoulu ja Savonlinnan normaalikoulu, ovat saaneet Itä-Suomen aluehallintovirastolta yhteensä 20 650 euroa avustusta Liikkuva koulu -ohjelman kehittämishankkeisiin lukuvuodelle 2016–17.

Molempien koulujen rehtorit ja työryhmät ovat sitoutuneet muuttamaan koulujen toimintakulttuuria liikunnallisempaan suuntaan. Syksyllä peruskouluissa käyttöön otettavassa uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan toiminnallisten työtapojen ja -menetelmien myönteistä vaikutusta oppimiseen ja oppimismotivaatioon.

– Haluamme tehdä uutta opetussuunnitelmaa eläväksi toteuttaen liikkuvaa ja osallistavaa koulutyötä koko kouluyhteisön voimin yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Toiminta sisällytetään koko koulupäivään osaksi luokkahuoneissa tapahtuvaa tuntityöskentelyä, välitunteja, koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä ja koulumatkoja, kertoo Savonlinnan normaalikoulun johtava rehtori Mikko Ripatti.

Joensuun normaalikoulun perusasteen rehtori Jyrki Korkki sanoo, että tulevana lukuvuonna tavoitteena on saada Liikkuva Koulu -toiminta vakiinnutettua koulun arkeen ja vakiinnuttaa liikunnalliset tapahtumat ja välituntiaktiviteetit osaksi koulun toimintakalenteria.

Molemmille kouluille on suunniteltu jo konkreettisia toimenpiteitä, joilla tukea oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia koulupäivän aikana ja sen jälkeenkin.

– Koulujen pihoja kehitetään niin, että niistä saadaan innostavia lähiliikuntapaikkoja koulupäivien ulkopuolellekin. Lisäksi koulujen käytäville ja luokkiin on tarkoitus tuoda erilaisia liikuntavälineitä taukoja varten. Luokissa istumista vähennetään ja koulumatkoihin kiinnitetään huomiota esimerkiksi lanseeraamalla ”koulumatkapassi”, joka innostaa oppilaita vähentämään autokyytejä, tiivistävät rehtorit.

Myös soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto on mukana hankkeessa, ja tavoitteena onkin kasvattaa tulevat opettajat suoraan Liikkuvan koulun toimintakulttuuriin.

Itä-Suomen aluehallintovirasto tukee kehittämisavustuksella kuntia ja yksityisiä koulutuksen järjestäjiä Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden ja keskeisten toimenpiteiden toteuttamisessa peruskouluissa. Liikkuva koulu -ohjelman pyrkimyksenä on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä. Keskeistä on oppilaiden osallisuus, oppimisen edistäminen sekä liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen.

Liikkuvissa kouluissa asioita ajatellaan uusilla tavoilla ja muutetaan toimintakulttuuria aktiivisemmaksi. Tavoitteiden toteuttamisessa tulee liikuntalain mukaisesti olla lähtökohtina sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Lisätietoja:

Perusasteen rehtori Jyrki Korkki, Joensuun normaalikoulu, jyrki.korkki(at)uef.fi, p. 050 359 4156

Johtava rehtori Mikko Ripatti, Savonlinnan normaalikoulu, mikko.ripatti(at)uef.fi, p.

050 540 1016

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa