UEF: Nuoret naiset opiskelevat pysyäkseen nuorekkaina

Nuorten naisten omaehtoisuuteen perustuva opiskelu antaa kokemuksen nuorekkuudesta. Se antaa mielikuvan siitä, ettei nainen ole jämähtänyt paikoilleen tai asettautunut pelkästään työssäkäyvän aikuisen rooliin. Opiskelulla voi muovata omaa elämän- ja työpolkuaan.

Tämä käy ilmi Erja Laakkosen, Jyri Mannisen ja Juha Kauppilan juuri ilmestyneestä artikkelista ”Nuoret aikuiset naiset elinikäisinä oppijoina – notkeaa toimijuutta työn, perheen ja opiskelun rajapinnoilla?”. Aineistona käytettiin 25–35-vuotiaiden naisten yksilöhaastatteluja.

– Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että naiset osallistuvat miehiä aktiivisemmin erityisesti omaehtoiseen koulutukseen. Tässä tutkimuksessa haimme ymmärrystä siihen, mistä tämä johtuu, kertoo aikuiskasvatustieteen professori Jyri Manninen Itä-Suomen yliopistosta.

Kävi ilmi, että opiskelu tarkoittaa nuorille naisille liikkeellä pysymistä. Opiskeleminen tuottaa heille myös mielihyvää jo pelkästään älyllisen ponnistelun vuoksi.

– Nuorille naisille uuden tiedon ja tutkintojen hankkiminen kuvastaa dynaamisuutta, tiivistää Laakkonen.

Haastatellut naiset kykenivät tekemään luovia ratkaisuja hyvinkin haastavissa tilanteissa.

– Lisäksi he pystyivät sietämään epävarmuutta ja tarttumaan kaikenlaisiin eteen sattuviin mahdollisuuksiin, summaa Laakkonen.

Naiset haalivat osaamista, vaikka he eivät voi olla varmoja siitä, millaista osaamista he tulevaisuudessa tarvitsevat tai onko tietty todistus todella pääsylippu työelämään. Kun taas aiemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että miehet opiskelevat jonkin päämäärän, kuten työssä etenemisen, takia.

– Näyttäisikin siltä, että tämä selittää ainakin osittain sen, että lukioista aina yliopistoihin ja omaehtoiseen aikuiskoulutukseen asti naiset ovat enemmistönä, mutta työelämässä tämä kouluttautuminen ei näy naisten sijoittumisena johtotehtäviin, saati palkkauksessa, pohtii Manninen.

Lisätietoja:

Aikuiskasvatustieteen professori Jyri Manninen, p. 050 381 5359, jyri.manninen(at)uef.fi
KT, FM vapaa tutkija Erja Laakkonen, erja.laakkonen(at)outlook.com

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa