UEF: Ohjatut aktiviteetit keskeisiä hyvinvointiloman onnistumisessa

Matkailijakohderyhmien tarpeiden mukaan suunnitellut ohjelmat, terveellinen ja ravitseva ruoka sekä hyvä porukkahenki ovat onnistuneen hyvinvointiloman edellytys. Tähän tulokseen tultiin Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa, jossa seurattiin kahden eri lomailijaryhmän lomakokemuksen muodostumista noin viikon mittaisella, ohjelmallisella hyvinvointilomalla. Tutkimus toteutettiin Lomakeskus Huhmarissa, joka sijaitsee Polvijärvellä.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu matkailututkimuksen kansainvälisessä Tourism Management -lehdessä. Aineiston keruusta vastasi matkailumarkkinoinnin opiskelija Riikka Ilves, ja professori Raija Komppula jalosti tulokset tutkimusartikkeliksi yhdessä englantilaisen professorin David Aireyn kanssa.

Tutkimus tuotti samalla Lomakeskus Huhmarille yksityiskohtaista asiakaspalautetta ja hyvinvointimatkailupalvelujen kehittämisehdotuksia.

Ohjaajan rooli korostuu aktiviteeteissa

Tutkimuksessa osallistuttiin kahden eri lomailijaryhmän kaikkiin lomaohjelmaan kuuluneisiin aktiviteetteihin, haastateltiin lomailijoita ja toteutettiin lisäksi lomakekysely, joka kartoitti sitä, mistä eri tekijöistä hyvinvointiloman lomakokemus muodostuu, ja mitkä tekijät tekevät lomakokemuksesta lomaelämyksen. Ensimmäisen viikon aikana lomailijaryhmä muodostui pääasiassa iäkkäistä pariskunnista, ja toisella viikolla lomailijat olivat lapsiperheitä tai työikäisiä pariskuntia.

Tulosten mukaan ryhmän erityistarpeisiin suunnitellut, ohjatut liikunnalliset aktiviteetit olivat etenkin aikuisten keskuudessa hyvinvointiloman tavoitteiden toteutumisen kannalta keskeisimmässä roolissa, sillä viikon mittaiselle hyvinvointilomalle tulevilla on usein tavoitteena saada motivaatiota fyysisen kunnon kohottamiseen ja ohjeita terveellisiin elämäntapoihin.

Ryhmässä liikkuminen oli lomalaisten mielestä hauskaa, ja porukan tutustuessa erilaiset kilpailut ja leikkimieliset pelit aktivoivat lomalaisia liikkumaan ulkoilusäästä riippumatta. Ohjaajalla on tulosten mukaan varsin suuri merkitys loman onnistumisen kannalta, sillä hauska, kannustava ja ammattitaitoinen ohjaaja koettiin monessa haastattelussa jopa loman parhaaksi kokemukseksi ja ratkaisevaksi tekijäksi loman onnistumisessa.

Ruokailuhetket sosiaalisesti tärkeitä

Toinen hyvinvointiloman onnistumisen kannalta tärkeä tekijä oli tutkimuksen mukaan ruoka ja nimenomaan ruokailuhetket yhdessä muiden lomailijoiden kanssa. Ruokailujen aikana voitiin vielä kerrata liikunnallisten aktiviteettien kokemuksia, jutella ja luoda uusia tuttavuuksia. Ruoka itsessään on hyvinvointilomalla tärkeä tekijä, mutta myös ruokailuhetkien sosiaalinen merkitys korostuu.

Kolmas hyvinvointiloman onnistumisen kannalta ratkaiseva tekijä on tutkimuksen mukaan loman aikana syntyvä ryhmähenki, uudet tuttavuudet ja sosiaalinen aktiivisuus. Lomailijoiden välillä on yksilöllisiä eroja sen suhteen, miten tärkeänä sosiaalista kanssakäymistä pidettiin, mutta erityisesti iäkkäistä lomailijoista koostuneessa ryhmässä sosiaalisia suhteita arvostettiin. Monet iäkkäimmistä olivat olleet vastaavanlaisilla lomilla aiemminkin ja kertoivat saaneensa lomilla pitkäaikaisia hyviä ystäviä.

Työikäiset ja lapsiperheet eivät pitäneet sosiaalista komponenttia yhtä tärkeänä, mutta myös heidän joukossaan monet kokivat, että ryhmän positiivinen paine kannusti liikkumaan, virkisti ja mahdollisti uusien tuttavuuksien luomisen.

Lisätietoja:

Professori Raija Komppula, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 438 7475, raija.komppula(at)uef.fi

Toimitusjohtaja Tuija Rytkönen, Lomakeskus Huhmari, p. 0400 299 228

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa