UEF: Opiskelutyytyväisyys yhteydessä opiskelijan muuhunkin hyvinvointiin

Opiskelutyytyväisyyttä voidaan pitää yhä tärkeämpänä ilmiönä nykyajan kilpailluilla ja globaaleilla korkeakoulumarkkinoilla, sillä opiskelutyytyväisyydellä on havaittu olevan monia vaikutuksia niin opiskelijoiden hyvinvointiin, opinnoissa suoriutumiseen kuin sitoutumiseen korkeakouluunsa.

Psykologian kandidaatti Anna-Kaisa Jokelainen selvitti pro gradu -tutkielmassaan Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä opiskeluunsa sekä opiskelutyytyväisyyteen yhteydessä olevia tekijöitä.

Tutkimuksessa selvisi, että Itä-Suomen yliopiston opiskelijat ovat keskimäärin varsin tyytyväisiä opiskeluunsa, 86 prosenttia vastaajista oli joko tyytyväisiä tai jokseenkin tyytyväisiä omaan opiskeluunsa. Opiskelutyytyväisyys korreloi positiivisesti monien muiden muuhunkin elämään liittyvien tyytyväisyyden osa-alueiden sekä opiskelijan hyvinvoinnin kanssa.

– Näin ollen voi olettaa, ettei opiskelutyytyväisyyttä voi ainakaan tiukassa mielessä erottaa opiskelijan yleisestä hyvinvoinnista ja tyytyväisyydestä elämään, Jokelainen toteaa.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että erityisesti opiskelijoiden odotusten ja tavoitteiden toteutuminen selitti opiskelutyytyväisyyden vaihtelua.

– Opiskeluympäristöön liittyvien tekijöiden lisäksi myös monet opiskelijaan itseensä liittyvät yksilölliset tekijät – varsinkin sinnikkyys, riittävästi varattu aika omatoimiselle opiskelulle, perheeltä ja ystäviltä saatu tuki, opintomenestys, yleinen elämäntyytyväisyys ja yksityisasioiden hyvä järjestys – selittivät opiskelutyytyväisyyttä.

Tutkimuksen pohjalta Jokelainen kehottaisi yliopistoja kiinnittämään huomiota erityisesti opiskelijoiden odotuksiin sekä itseohjautuvan opiskelun tukemiseen.

Lisätietoja:

Anna-Kaisa Jokelainen, annakajo(at)student.uef.fi, p. 040 062 5936

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa