UEF: Päivi Leino-Sandberg Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen ja eurooppaoikeuden professoriksi

OTT, dosentti Päivi Leino-Sandberg on nimitetty Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen ja eurooppaoikeuden professoriksi oikeustieteiden laitokselle 1.8.2016 alkaen viideksi vuodeksi.

Leino-Sandberg on tutkimustyössään syventynyt erityisesti EU:n valtiosääntöiseen ja institutionaaliseen oikeuteen, perus- ja ihmisoikeuksiin, EU:n ulkosuhde- ja hallinto-oikeuteen sekä EU:n lainsäätämismenettelyihin ja toimivaltaan liittyviin kysymyksiin. Hän on julkaissut lukuisia kansainvälisiä referee-artikkeleita tutkimusalansa arvostetuissa tiedelehdissä.

Leino-Sandberg on opiskellut Åbo Akademissa, London School of Economicsissa sekä Helsingin yliopistossa, josta hän väitteli oikeustieteen tohtoriksi vuonna 2005. Akateemisella urallaan hän on aiemmin työskennellyt Helsingin yliopistossa kansainvälisen ja eurooppaoikeuden assistenttina vuosina 2001–2003, Erik Castrén -instituutin tutkijana vuosina 2004–2005, akatemiatutkijana vuodesta 2015 sekä vierailevana tutkijana Euroopan yliopistoinstituutissa (European University Institute) Firenzessä syksystä 2015 lähtien. Hän on Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden dosentti sekä julkisoikeuden ruotsinkielinen yliopistonlehtori.

Leino-Sandberg on toiminut myös erilaisissa oikeudellisissa asiantuntijatehtävissä oikeusministeriössä, ulkoasiainministeriössä, valtioneuvoston kansliassa ja valtiovarainministeriössä, joissa hän on myös osallistunut lukuisten EU-säädösten ja kansainvälisten sopimusten valmisteluun, neuvottelemiseen ja voimaansaattamiseen.

Painolaatuinen kuva on osoitteessa:     
https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/10008?encoding=UTF-8

Lisätietoja:
Professori (1.8.2016 alkaen) Päivi Leino-Sandberg, p. 050 576 1575

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa