UEF: Pohjois-Savon liitolta ja Tekesiltä merkittävää rahoitusta biotaloutta ja biojalostusta edistäville hankkeille

Itä-Suomen yliopisto on saanut tukea kahteen merkittävään biotaloutta ja biojalostusta edistävään hankkeeseen. Molemmat hankkeet toteutetaan eri laitosten yhteistyönä ja SIB Labsin koordinoimana Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella.

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt 355 276 euron rahoituksen biojalostukseen liittyvälle Biojalostuksen resurssiälykäs demonstraatioympäristö Pohjois-Savo (Biodemoverstas Pohjois-Savo) -hankkeelle.

Hankkeessa hyödynnetään Itä-Suomen yliopiston demonstraatiokokoluokan biojalostuslaitteistoja ja tutkimusverkostojen osaamista uusien tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehittämiseksi, sekä aikaisemmissa hankkeissa rakennettua modernia laitekantaa. Hanke edesauttaa osaltaan biotalouden muodostumista eri koulutusasteiden konkreettisen yhteistyön sisällöksi. Tavoitteena on tukea ja synnyttää biotalouteen ja erityisesti biojalostukseen uutta yritystoimintaa. Hankkeen yhteistyökumppaneina on pohjoissavolaisia kehitysyhtiöitä, kuntia ja kaupunkeja.

Lisätietoja:

Reijo Lappalainen, p. 040 355 2564, reijo.lappalainen@uef.fi

Kasperi Vuorikari, p. 040 355 3664, kasperi.vuorikari@uef.fi

Tekesin Green Growth -ohjelmasta on myönnetty tukea 329 900 euroa Biopohjaisten jakeiden erottaminen teollisuuden prosesseista ja niiden hyötykäyttö (BioInd) -hankkeelle.

Biotaloudessa syntyy runsaasti biomassoja ja prosessien biomassaperäisiä sivuvirtoja, jotka ovat tällä hetkellä jätettä tai muutoin vähäarvoisia. BioInd -hankkeen tavoitteena on muuntaa uusilla termisillä käsittelymenetelmillä sivuvirtoja nesteiksi tai biohiileksi, joita pystytään hyödyntämään valmistettaessa korkean arvosaannon biotuotteita.

Tislefraktiot ja hiili karakterisoidaan monipuolisilla kemiallisilla menetelmillä, niistä tutkitaan antimikrobisuutta tai biologista aktiivisuutta ja niiden ominaisuuksia muokataan räätälöidysti tiettyyn loppukäyttökohteeseen soveltuviksi.

Projektissa on mukana myös rahoittajina kymmenen yritystä, jotka edustavat muun muassa elintarviketeollisuutta, puhdistus- ja hygieniatuotteita, pintakäsittelyteollisuutta, erotustekniikoita sekä biojalostajia. Näiltä yrityksiltä on löytynyt konkreettisia ja haastavia tutkimuskohteita hankkeelle, johon yritykset ovat osallistuneet aktiivisesti jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Hankkeen tulokset pyritään tarvittaessa suojaamaan ja julkaisemaan laajasti, jotta ne pystytään hyödyntämään laajemmin yhteiskunnassamme.

Lisätietoja:

Reijo Lappalainen, p. 040 355 2564, reijo.lappalainen@uef.fi

Olavi Raatikainen, p. 040 550 5971, olavi.raatikainen@uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa