UEF: Potilastietojärjestelmien riskit suuria varsinkin kriittisesti sairaiden potilaiden hoidossa

Suuri joukko terveydenhuollon potilastietojärjestelmien käyttäjiä arvioi potilastietojärjestelmien riskit suuriksi erityisesti kriittisesti sairaiden potilaiden hoidossa teho-osastoilla, toimenpideyksiköissä, päivystysalueella ja leikkaussalitoiminnassa.

Tieto käy ilmi tutkimuksesta, joka on julkaistu kansainvälisesti arvostetussa ja vertaisarvioidussa JMIR Medical Informatics -tiedejulkaisussa toukokuussa.

Tutkimusartikkelin kirjoittajia ovat Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen väitöskirjatutkija Sari Palojoki ja professori Kaija Saranto sekä FCG Consulting Groupin aluepäällikkö Tuuli Pajunen ja professori, hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen Helsingin yliopistosta ja Helsingin yliopistollisesta sairaalasta.

Potilastietojärjestelmien käyttöönotto on lisännyt terveydenhuollon tietoteknologiasta johtuvia potilasturvallisuutta uhkaavia tapahtumia. Tutkimus selvitti, mitkä yleisesti tunnistetuista potilastietojärjestelmien virhetyypeistä arvioidaan aiheuttaneen merkittävän tai vakavan riskin sairaalaympäristössä, ja mitkä tekijät liittyvät potilasturvallisuusriskin arvioihin.

Vuonna 2015 toteutettu kyselytutkimus osoitettiin potilastietojärjestelmiä käyttäville henkilöille erikoissairaanhoidon toimintaympäristössä. Kyselytutkimukseen vastasi 2 864 sairaaloiden potilastietojärjestelmiä säännöllisesti käyttävää henkilöä.

Lähes puolet vastaajista arvioi potilastietojärjestelmän käyttökatkon olleen riskitasoltaan merkittävä tai vakava potilasturvallisuutta vaarantanut virhetyyppi. Tunnistetuista virhetyypeistä alhaisin potilasturvallisuusriski liittyi potilastietojärjestelmien käytettävyyden osa-alueeseen.

Tutkimus osoitti, että vastaajan ammatti ja työyksikkö olivat selvimmät korkeata riskiarviota selittävät tekijät. Lääkärit arvioivat tunnistettujen virhetyyppien riskien todentumisen suuremmaksi kuin muut ammattiryhmät. Päivystyspoliklinikoilla, leikkaussaleissa ja toimenpideyksiköissä potilasturvallisuutta uhkaavien virhetyyppien riskitaso arvioitiin muita yksiköitä selkeästi korkeammiksi.

Tutkimuksen mukaan terveydenhuollon organisaatioiden on syytä ottaa käyttöön ennakoivia ja järjestelmällisiä potilastietojärjestelmien riskienarviointikeinoja, jotta potilasturvallisuutta uhkaavia tapahtumia ja potilaille aiheutuvia haittoja pystytään ennaltaehkäisemään. Potilastietojärjestelmäkoulutusta suositellaan pakolliseksi kaikille järjestelmiä käyttäville, koska sen avulla pystytään paremmin hallitsemaan tietojärjestelmien potilasturvallisuutta vaarantavia tilanteita.

Lisätietoja: 

Sari Palojoki, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, p. 050 428 4179, sari.palojoki(at)hus.fi

Kaija Saranto, professori, Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, p. 050 565 0040, kaija.saranto(at)uef.fi

Tutkimusartikkeli kokonaisuudessaan verkossa:

http://medinform.jmir.org/2016/2/e13/

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa