UEF: Puun pienpolttolaitteiden kehitykseen vauhtia Pohjois-Savon liiton rahoituksella

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt 512 000 euron rahoituksen Itä-Suomen yliopiston Pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorion ja Savonia-ammattikorkeakoulun EAKR-yhteishankkeelle Pienpolttosimulaattori (SIMO). Hankkeen vastuullisena johtajana toimii dosentti Jarkko Tissari Itä-Suomen yliopistosta. Hankkeeseen osallistuvat lisäksi Deekax Air Oy, Finn Proto Oy, Kiuruveden Lämpövoima Oy, Lämpö Linna Oy, Narvi Oy, Nunnauuni Oy, Pohjois-Savon Sähkö- ja automaatio Oy, T:mi Mika Häkkinen sekä Warma-Uunit Oy.

Puun polttaminen tulisijoissa on Suomessa yleistä, tulisijoihin kytköksissä oleva liiketoiminta merkittävää ja puun käyttöä edistetään osana vähähiilistä taloutta. Toisaalta tulisijojen päästöt vaikuttavat ilmastoon ja ne myös aiheuttavat terveyshaittoja. Lisäksi tulisijat eivät ole muun talotekniikan kanssa yhteistoiminnassa, mistä aiheutuu muun muassa veto-ongelmia, epäpuhtauksia ja hajuja sisäilmaan sekä energiahäviöitä. Tulisijojen käyttö on tuttua lähes jokaiselle suomalaiselle, mutta muihin polttoprosesseihin verrattuna puun poltto tulisijoissa on kaikkein vaikeimmin hallittava kokonaisuus päästöjen ja energiatehokkuuden kannalta. Tulisijojen kehitystyö vaatii perusteellista ymmärrystä polttotekniikoista, päästöjen muodostumisesta ja erityisiä mittaus- ja näytteenottotekniikoita, joita tuotteiden kehittäjillä ei ole tällä hetkellä käytettävissä.

Hankkeessa luodaan uudenlainen toimintamalli tutkimuslaitosten ja yritysten väliseen tulisijoihin liittyvään TKI-toimintaan. Toiminta keskittyy mobiilin testauslaboratorion kehittämiseen, jossa yritysideoita, pilotointeja, päästötestauksia ja koulutusta on helppo, nopea ja yksinkertainen toteuttaa kustannustehokkaasti. Laboratorio simuloi koko talon toimintaa (mm. ilmanvaihto), jota ei aiemmin kehitystyössä ole pystytty huomioimaan. Hankkeessa parannetaan tulisijojen polttotekniikkaa, testataan tulisijojen automatisointia ja älykästä teknologiaa sekä vähennetään nokipäästöjä. Hanke tuottaa uusia ideoita uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi yrityksissä. Pidemmällä aikavälillä hanke vähentää tulisijoista aiheutuvia ympäristöhaittoja ja edistää vähähiiliseen talouteen siirtymistä.

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Jarkko Tissari, Itä-Suomen yliopisto, Pienhiukkas- ja aerosoliteknologian laboratorio, p. 040 355 3237, jarkko.tissari@uef.fi
TKI-suunnittelija Osmo Miinalainen, Teknologia- ja ympäristöala, Savonia-ammattikorkeakoulu, p. 044 785 6227, osmo.miinalainen@savonia.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa