UEF: Rahoitusta ammatillisen kosketuksen tutkimiseen vanhustyössä

Työsuojelurahasto on myöntänyt kulttuuriantropologian yliopistonlehtori Taina Kinnusen johtamalle hankkeelle ”Ammatillinen kosketus osana vanhushoitotyön taitoja ja etiikkaa” 120 000 euron rahoituksen.

Hankkeessa tutkitaan, miten vanhustyön ammattilaiset hyödyntävät kosketusta työssään sekä millaisia kokemuksia ja tulkintoja heillä on kosketuksesta. Lisäksi selvitetään, miten kosketus sisältyy alan opetuskäytäntöihin.

– Tutkimuksen eli haastattelujen sekä osallistuvan havainnoinnin kohteena ovat erityisesti kotihoidon ammattilaiset sekä ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen työntekijät, kertoo Kinnunen.

Hanke on monitieteinen. Siinä työskentelevät tutkijat edustavat kulttuurintutkimusta, terveystieteitä ja filosofiaa.

– Tutkimuksessa sovelletaan teoreettista mallia, jonka mukaan työntekijän kosketustyyli muotoutuu hoivatilanteen ajallisten, tilallisten ja teknologisten resurssien, työntekijöiden ja asiakkaiden yksilöhistoriallisten ja kulttuuristen taustojen sekä koulutukseen ja työkokemukseen liittyvien oppimisprosessien tuloksena.

Tutkimuksessa hoivan ruumiillisuutta tarkastellaan rinnan hoivateknologian hyödyntämisen kanssa. Taustana tutkimukselle on, että taloudelliset ja työvoimareserviin liittyvät haasteet pakottavat kiinnittämään entistä enemmän huomiota hoivan tehokkuuteen, vaikuttavuuteen ja laatuun. Lähtökohtana on myös ajatus siitä, että kosketusta voisi käyttää suunnitelmallisesti ilmaisullisena ja terapeuttisena työvälineenä vanhustyössä. Kosketuksella on myönteisiä psykofyysisiä vaikutuksia sekä hoivattaviin että hoitajiin.

– Kosketus on kustannustehokas ja turvallinen keino parantaa hoivan laatua ja työn palkitsevuutta, tiivistää Kinnunen.

Hän muistuttaa, että tulevaisuudessa vanhainkotien, vuodeosastojen, asumisyksiköiden ja tehostetun palveluasumisen tarve lisääntyy entisestään. Erityisesti koti- ja avohoidon tarve tulee kasvamaan, ja suurin osa hoivan ja hoidon ammattilaisista tulee työskentelemään ikääntyneiden parissa.

– Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää vanhustyön lisääntyvien tarpeiden ratkaisemiseksi käytännössä. Hanke luo pohjaa kehittää lisätutkimusta kosketuksesta hoivatyössä.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan tieteellisten julkaisujen lisäksi hoivan ammattilaisille suunnatun oppi- ja ammattikirjan sekä koulutusten muodossa.

Tärkeimmät yhteistyökumppanit hankkeessa ovat Joensuun kaupungin hoito- ja hoivapalvelut sekä Karelian ja muiden ammattikorkeakoulujen Sosiaali- ja terveysalan yksiköt.

Lisätietoja:
Kulttuuriantropologian yliopistonlehtori Taina Kinnunen: p. 050 517 8757, taina.kinnunen(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa